Liposuctie, veilig en vertrouwd - Velthuis kliniek

Liposuctie

Velthuis kliniek is gespecialiseerd in liposuctie, liposculpture, liposculptuurbehandelingen, uitgevoerd door ervaren artsen. Liposuctie van de buik of liposuctie van de benen is dé oplossing voor storende vetophopingen.

Door plaatselijke vetophopingen kunt u het gevoel hebben dat uw lichaam niet in verhouding is. Als lijnen en sporten niet helpen om van die storende vetophopingen af te komen, dan kan liposculptuur (liposuctie) een optie zijn. Daarmee brengen wij uw lichaam in balans, en met blijvend resultaat. Want wanneer u op een stabiel gewicht blijft, komen de verwijderde vetcellen na de behandeling niet meer terug. 

Informatie over liposuctie

Liposculptuur (liposculpture) is een moderne en verfijnde vorm van liposuctie, wat letterlijk vetafzuigen betekent. Liposculptuur verbetert uw figuur, maar het is geen alternatief voor een dieet om af te vallen. Als u veel overgewicht heeft, komt u niet voor deze behandeling in aanmerking. Om te weten of u een geschikte kandidaat bent, kunt u de Broca-index gebruiken: u neemt uw lengte in centimeters en trekt daar 100 van af. Het getal dat u overhoudt is uw normgewicht in kilo's. Wanneer u maximaal 15% boven of onder dit normgewicht zit, is uw gewicht geen belemmering om de behandeling te ondergaan.

Ook mag de Body Mass Index nooit meer dan 30 bedragen. Bereken nu uw BMI.

Liposculptuur is een goede manier om vet weg te halen, uw huid wordt echter niet verstrakt met deze techniek. Daarom is het belangrijk dat ook uw huid in goede conditie is.

Goed om te weten: Velthuis kliniek voert bij voorkeur liposculptuurbehandelingen uit onder lokale verdoving of sedatie, volgens de zogenaamde tumescent methode. Tumescent liposculptuur heeft veel voordelen: er komt nauwelijks bloed vrij, de behandeling verloopt vrijwel pijnloos en is minder belastend voor u, en na afloop bent u heel snel weer mobiel.


Foto's voor en na de behandeling(13)

Liposculptuur en buikwandcorrectie

Deze behandeling is uitgevoerd door Laura Zaal, Plastisch chirurg

Deze behandeling is uitgevoerd door Han Wilmink, Plastisch chirurg

Deze behandeling is uitgevoerd door Han Wilmink, Plastisch chirurg

Deze behandeling is uitgevoerd door Han Wilmink, Plastisch chirurg

Deze behandeling is uitgevoerd door Laura Zaal, Plastisch chirurg

Deze behandeling is uitgevoerd door Han Wilmink, Plastisch chirurg

Deze behandeling is uitgevoerd door Han Wilmink, Plastisch chirurg

Deze behandeling is uitgevoerd door Laura Zaal, Plastisch chirurg

Deze behandeling is uitgevoerd door Laura Zaal, Plastisch chirurg

Tijdens het eerste consult komt alles aan de orde wat met de behandeling te maken heeft: welke methode voor u het beste is, welk resultaat u mag verwachten, de mogelijke risico's en de nazorg. U krijgt altijd een eerlijk advies en duidelijke voorlichting over de behandeling en de periode erna.

Tijdens dit consult bekijkt de arts of u een geschikte kandidaat bent voor liposculptuur en of er geen contra-indicaties zijn (bijvoorbeeld een verhoogd risico op trombose). De arts zal bepalen of en hoeveel vet er verwijderd kan worden. Hij bekijkt ook op welke plekken dat moet gebeuren voor een zo mooi mogelijk resultaat.

De arts zal vragen naar uw gezondheid, uw medische achtergrond en welke medicijnen u gebruikt. Met het gebruik van bloedverdunnende medicijnen moet u minimaal een week voor de behandeling stoppen.
De arts zal ook vragen wat uw wensen en verwachtingen zijn. Hij kan dan aangeven of de ingreep aan die verwachtingen kan voldoen. En ook of een andere behandelmethode een optie kan zijn.
De medisch consulente geeft u aanvullende informatie met betrekking tot de voor- en nazorg en de controles.

Besluit u tot een behandeling, dan wordt alle informatie op papier gezet in een behandelingsovereenkomst die zowel door de arts als door u wordt ondertekend.

Aan een consult zijn € 50,- consultkosten verbonden, dit bedrag wordt in mindering gebracht op de behandelprijs.

Voor de behandeling wordt u gewogen, worden uw maten opgenomen en worden er foto's gemaakt voor in uw medisch dossier. Tijdens het consult is bepaald van welke locaties op het lichaam vet verwijderd zal worden. Voordat de arts met de ingreep begint, zal hij die gebieden nauwkeurig aftekenen en ook de plekken waar de incisies voor de zuignaaldjes komen. De plekken waar deze sneetjes worden gemaakt, worden verdoofd met behulp van kleine verdovende injecties.

Zodra de verdoving werkt, worden de incisies gemaakt. Met een fijne canule wordt de tumescente verdovingsvloeistof ingespoten. Na twintig minuten inwerktijd worden de vetcellen opgezogen met behulp van een fijne canule (zuignaald) waarbij de arts een zogenaamde criss-cross beweging maakt. Hierbij wordt niet meer dan twee tot drie keer in dezelfde richting bewogen waardoor slechts minimale onderhuidse tunnels ontstaan. De arts voelt telkens op de plaats waar vet weggezogen wordt, om goed te kunnen bepalen of de juiste hoeveelheid vet weggehaald wordt. Nauwgezet worden de verschillende behandellocaties afgewerkt.

De zuignaaldjes zijn aangesloten op een vacuümpomp waardoor het vet kan worden weggezogen. Het weghalen van het vet hoort nagenoeg pijnloos te zijn. Hooguit is er een lichte druk te voelen of kan de beweging van het zuignaaldje onaangenaam zijn. Het inbrengen van de verdovingsvloeistof wordt door 20% van de mensen als licht tot matig pijnlijk ervaren.

Als de arts klaar is worden de incisies afgeplakt met een wondpleister en krijgt u een elastische broek aan om bloeduitstortingen en zwellingen tegen te gaan. Afhankelijk van het aantal en de grootte van de locaties waar vet verwijderd wordt, duurt de ingreep ongeveer 1 tot 2,5 uur. Omdat per behandeling geen onbeperkte hoeveelheid verdovingsvloeistof kan worden toegediend, kan het gebeuren dat een behandeling in twee sessies moet plaatsvinden.

Verdoving

De behandeling vindt plaats onder plaatselijke verdoving of sedatie. Tijdens de ingreep bent u dus of bij bewustzijn of in een lichte slaap (sedatie). Aangezien uw comfort bij ons voorop staat, worden steeds meer behandelingen uitgevoerd onder sedatie. U krijgt dan een uitgebalanceerde hoeveelheid pijnstilling en slaapmiddelen toegediend die het mogelijk maken om de ingreep pijnloos te doen. Het grote voordeel van een sedatie ten opzichte van een narcose is dat u snel na de ingreep weer fit bent en naar huis kunt gaan.

Na de voorbereidende handelingen wordt de verdovingsvloeistof (tumescent vloeistof) ingebracht. Dit gebeurt met kleine stompe infiltratienaalden die meerdere gaatjes hebben om veel vloeistof tegelijkertijd in te kunnen brengen. Om de naalden in te kunnen brengen, worden eerst kleine gaatjes in de huid gemaakt op vooraf aangegeven plaatsen. Deze plaatsen worden verdoofd met kleine verdovende injecties. Afhankelijk van het aantal en de grootte van de te behandelen gebieden duurt het inbrengen van de verdovingsvloeistof vijf tot twintig minuten. Hierna moet de verdovingsvloeistof nog twintig minuten inwerken om het beoogde effect te krijgen: verdoving, een tijdelijke vernauwing van de bloedvaten in het te behandelen gebied en het losmaken van het vet. Afhankelijk van uw gewicht kan een maximale hoeveelheid tumescent vloeistof worden ingespoten. Wanneer grote hoeveelheden vet op meerdere locaties moeten worden weggehaald, is het soms nodig dit in twee sessies te doen.

3-D animatie: Liposuctie

Bekijk video

Na de behandeling worden de kleine incisies afgedekt met pleisters of (afhankelijk van de grootte) met hechtdraad gehecht. Krijgt u hechtingen, dan worden die na een week verwijderd tijdens de eerste controle. De incisies zijn zo klein dat er geen zichtbare littekens overblijven. U krijgt een elastische broek of bandage die u twee tot vier weken moet dragen om zwelling tegen te gaan. Na de ingreep rust u even uit in de kliniek en krijgt u wat te drinken. Daarna kunt u gewoon naar huis, maar u mag u niet zelf autorijden. Zorg er dus voor dat u iemand meeneemt die u naar huis kan brengen.

U zult na de behandeling nog enige uren last hebben van 'nalekken. Tijdens de behandeling wordt namelijk niet alle tumescent vloeistof verwijderd en er kan ook wat wondvocht naar buiten komen. Daarom krijgt u na de behandeling celstof matjes mee. Wij raden u aan hier gedurende de eerste 24 uur op te zitten en te liggen. Ook is het verstandig om oude kleding te dragen.

Napijn en herstel

De napijn verschilt per persoon. Het verdovende effect van de tumescent vloeistof werkt nog een paar uur door. Hierdoor zult u zeker tot de eerste nacht na de behandeling nauwelijks last hebben van pijn. Voor het ongemak na de behandeling, veroorzaakt door de bloeduitstortingen en de stijfheid, volstaat een lichte pijnstiller als paracetamol. Het behandelde gebied is de eerste twee tot drie dagen heel gevoelig. Ook kunt u zich misschien wat slapjes voelen. Dat komt omdat bij de verdoving extra vocht in de huid werd geïnjecteerd, waardoor de vochthuishouding verstoord kan zijn. Dit gevoel trekt geleidelijk weg. Het is aan te raden om regelmatig water, thee of bouillon te drinken en vaak te plassen. Ook is het belangrijk voorzichtig wat te lopen en in beweging te blijven. De zwellingen verdwijnen meestal binnen vier weken. De meeste mensen gaan na een week weer aan het werk.

Om sneller te herstellen kunt u een aantal dingen doen:

  • een manuele lymfedrainage laten doen (door een schoonheidsspecialist, huidtherapeut of fysiotherapeut). Dat stimuleert de lymfeomloop, waardoor afvalstoffen sneller worden afgevoerd. 
  • extra vitamines en mineralen slikken. Vooral vitamine C, vitamine E, selenium, zink en magnesiumtauraat kunnen helpen (verkrijgbaar bij uw apotheek of drogist).

Het herstel na een liposculptuur neemt tijd in beslag. Direct na de behandeling is er weinig verschil met de oude situatie. Het behandelde gebied is gezwollen en vertoont bloeduitstortingen. Die trekken vrij snel weg en na enkele dagen is al een mooie verbetering van de vormen van het lichaam te zien. Het duurt vaak vier weken voordat de meeste zwellingen zijn weggetrokken en de eerste resultaten zichtbaar zijn. Na zes maanden is het laatste spoortje van de zwelling pas verdwenen.

Het definitieve resultaat kan pas na drie tot zes maanden worden beoordeeld. In die periode trekt de huid weer helemaal strak. Na drie maanden komt u op eindcontrole waarbij eindfoto's worden gemaakt voor in uw medisch dossier.

Vanaf de puberteit maakt uw lichaam geen vetcellen meer aan. Voor de vetcellen die tijdens de ingreep zijn weggehaald komen geen nieuwe vetcellen terug. Het resultaat is dus blijvend. Als uw gewicht toeneemt, worden de resterende vetcellen in het behandelde gebied gelijkmatig groter met de andere vetcellen in uw lichaam. De nieuwe contouren van uw lichaam veranderen dus niet. Wanneer u een realistische verwachting van het resultaat heeft, zult u doorgaans zeer tevreden zijn na de behandeling. Hoe het eindresultaat precies zal worden, is afhankelijk van een groot aantal factoren: uw spieropbouw, uw leeftijd, de hormoonwerking, het herstellend vermogen van uw lichaam en de elasticiteit van de huid. U wordt niet volledig strak, maar al zal zeker sprake zijn van een duidelijke contourverbetering.

De arts kan goed aangeven welk resultaat hij denkt te bereiken, maar hij kan nooit een garantie geven.

Complicaties komen dankzij de verfijnde techniek die we bij Velthuis kliniek gebruiken gelukkig zelden voor. Algemene complicaties die na elke operatie kunnen voorkomen zijn bloedingen, infecties, gevoelloosheid, slechte wondgenezing en een allergische reactie. Een andere complicatie waarop overigens na elke chirurgische ingreep kans is, is trombose. Specifieke problemen als gevolg van liposculptuur zoals die in onderzoeken zijn gemeld, zijn een onregelmatig huidoppervlak (vooral bij cliënten met een wat slappere huid), verkleuringen van de huid na bloeduitstortingen en vochtophoping.

Roken vergroot de kans op een infectie. Daarom raden we u dringend aan om drie weken voor de ingreep te stoppen, en ook drie weken na de ingreep niet te roken.

Wanneer kom ik in aanmerking voor liposculptuur?

Bij mensen met een normaal gewicht en een stevige huid geeft liposculptuur het beste resultaat. Met de zogenaamde BMI-index kunt u vaststellen of uw gewicht geschikt is. Lengte in cm – 100 = normgewicht in kg. Wijkt uw gewicht niet meer dan – of + 15% hiervan af, dan komt u in aanmerking voor liposculptuur. Ook mag de Body Mass Index nooit meer dan 30 bedragen.

Helpt liposculptuur ook tegen cellulite?

Nee, door liposculptuur wordt cellulite niet verwijderd. Een liposculptuurbehandeling geeft u ook geen gladde en strakke huid. In sommige gevallen is de huid na de behandeling wel minder bobbelig, maar soms ook minder glad.

Helpt liposuctie / liposculptuur mij van mijn overgewicht af en hoef ik nu nooit meer te lijnen?

Liposuctie / liposculptuur is een behandelingsmethode waarmee plaatselijke vetophopingen die hormonaal zijn bepaald, verwijderd kunnen worden. Een liposuctie/liposculptuurbehandeling is geen alternatief voor lijnen of het volgen van een dieet. De weggehaalde vetcellen zullen niet meer terugkomen. Wanneer u na de behandeling in gewicht aankomt, zal deze toename gelijkmatig verdeeld over het lichaam plaatsvinden. Een liposuctie / liposculptuurbehandeling is alleen zinvol wanneer u geen overgewicht heeft en redelijk stabiel bent in gewicht.

Hoe lang moet ik voor de behandeling in de kliniek blijven?

Liposculptuur gebeurt bij ons in dagbehandeling. U meldt zich ’s ochtends bij de kliniek en een paar uur later kunt alweer naar huis. Een liposculptuurbehandeling bij de Velthuis Kliniek neemt vrijwel nooit meer dan twee à drie uur in beslag.

Hoe zit het met zwangerschap?

Bent u zwanger dan zal de behandeling uitgesteld moeten worden.

Hoeveel vet wordt er weggehaald?

Dat is helemaal afhankelijk van de plaats en de omvang van het te behandelen gebied, maar ook van uw gewicht en lichaamsbouw. De hoeveelheid is niet belangrijk. Wat telt is het resultaat!

Ik heb een dikke buik, kan deze door liposuctie / liposculptuur verwijderd worden?

Er moet bekeken worden in hoeverre de buik bestaat uit vet en huidoverschot. Wanneer de buik te groot en los is, biedt liposculptuur geen oplossing. Een buikwandplastiek zal dan de juiste behandeling zijn. Wanneer de buik wel met liposuctie / liposculptuur kan worden behandeld, moet er in sommige gevallen rekening mee worden gehouden dat het huidoverschot in een later stadium operatief verwijderd moet worden.

Is liposculptuur wel veilig?

Ja hoor, absoluut veilig, we behandelen alleen zorgvuldig geselecteerde cliënten en alleen gespecialiseerde artsen voeren de behandeling uit. We geven duidelijke instructies voor na de behandeling en de cliënt kan ons dag en nacht bellen bij vragen of twijfel.

Wanneer mag ik weer gaan sporten?

Wij raden u aan om de dag na de behandeling alweer te beginnen met bewegen. Loop bijvoorbeeld elk uur tien minuten door huis. Wanneer u veel zit of ligt, is het goed om af en toe uw benen omhoog te leggen. Na enkele dagen bent u prima in staat om een wandeling te maken. Intensief sporten kan weer na twee weken. Met contactsport moet u een beetje oppassen, omdat de behandelde gebieden nog een tijdje gevoelig zullen zijn voor een stevige aanraking.

Kan ik weer snel in de zon en naar de sauna?

Liever niet naar de sauna totdat de zwellingen zijn verdwenen. Tot die tijd kunt u beter ook niet zonnen of onder de zonnebank. Als u later weer gaat zonnen, bescherm dan de kleine littekentjes die ontstaan zijn door de incisies, met een sunblock.

Komen de weggehaalde vetcellen weer terug?

Nee. Verwijderde vetcellen, kunnen zich niet opnieuw met vet vullen … weg is weg. Op andere plekken van het lichaam zitten natuurlijk nog wel vetcellen, die zich bij gewichtstoename vullen. Omdat de behandelde zones minder vetcellen bevatten, lijkt het dan of de toename op andere plaatsen groter is. Alsof het vet zich verplaatst. Maar dat is niet het geval. Het vet verdeelt zich gelijkmatiger, waardoor de nieuwe contouren mooi behouden blijven.

Waarom moet ik na de behandeling een elastische broek dragen?

Een elastische broek of bandage geeft u voldoende steun en zorgt ervoor dat er direct na de behandeling zo min mogelijk zwelling en bloeduitstortingen kunnen ontstaan. Daarnaast kan de huid zo gelijkmatig mogelijk vastgroeien. U dient de elastische broek of bandage tenminste tot twee tot vier weken na de ingreep te dragen. De eerste week dag en nacht. Wij raden u overigens aan om een extra elastische broek aan te schaffen, zodat u zich kunt verschonen. Met name de eerste uren na de ingreep kan er namelijk wat rose vocht uit de incisies in uw huid komen. Dat is resterende verdovingsvloeistof met een klein beetje bloed. Niets om u druk over te maken.

Wanneer het vet verwijderd is, blijft er op de behandelde plaats dan losse huid over?

Dat hangt af van de elasticiteit van de huid en verschilt per locatie. De arts kan vaak op basis van de omvang van de vetophoping en de conditie van de huid al aangeven of u rekening moet houden met een huidoverschot.

Welke vorm van liposculptuur is de beste?

Dat verschilt sterk per persoon. Afhankelijk van de te behandelen locatie, de aanwezigheid van bindweefsel, de elasticiteit van uw huid en uw persoonlijke wensen, kiezen we voor tumescent liposculptuur of PAL. Onze artsen beslissen samen met u welke vorm voor u het meest geschikt is.

Zijn er risico's aan de ingreep verbonden?

Nauwelijks want gelukkig komen complicaties zelden voor. Algemene complicaties die zich voor zouden kunnen doen, zijn bloedingen, infecties, gevoelloosheid, verstoorde wondgenezing en een allergische reactie. Een andere complicatie die zich na elke chirurgische ingreep kan voordoen, is trombose. Specifieke problemen als gevolg van liposculptuur zijn een onregelmatig huidoppervlak (vooral als de huid niet zo elastisch is), verkleuringen van de huid na bloeduitstortingen en vochtophoping onder de huid. Maar als u tijdens het consult alle vragen uitgebreid en eerlijk heeft beantwoord en u zich goed houdt aan onze instructies, is de kans daarop bijzonder klein.

Waarom kiezen voor liposuctie bij Velthuis kliniek

  • Zeer ervaren en deskundige specialisten
  • De nieuwste behandelmethodes voor het beste resultaat
  • Wij nemen de tijd voor u en luisteren écht
  • Korte wachttijden

Kosten liposuctie

De prijslijst van de diverse behandelingen.

Locatie Prijs
Hals €1175
Nek €1300
Schouderbladen €1300
Bovenarmen €1425
Borsten mannen (gynaecomastie) v.a. €2500
Rugrollen onder beha-band €1175
Taillerollen vrouwen €1300
Taillerollen mannen v.a. €1550
Maag v.a. €1425
Onderbuik v.a. €1675
Heupen v.a. €1675
Voorkant knieën €1175
Binnenkant knieën €1175
Enkels €1425
Kuiten €1550
Binnenkant bovenbenen v.a. €1675
Voorkant bovenbenen v.a. €1925
Achterkant bovenbenen v.a. €1925
Zijkant bovenbenen v.a. €1925
Bilplooien €1175
Boven stuitje €1300
Billen €1675
Korting 2 locaties €225
Korting 3 locaties €700
Korting 4 locaties €1175
Korting 5 locaties €1650
Korting 6 locaties €2125

Wilt u een afspraak maken of meer informatie?

Neem dan contact op met ons informatiecentrum of maak een afspraak voor een consultgesprek.

Artsen gespecialiseerd in liposuctie (13)

Velthuis kliniek maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten
Helaas is er voor deze pagina geen mobiele variant aanwezig. Sluiten