Meld je aan voor de open avond in Rotterdam op 27 juni    

Klik hier
Mijn Velthuis kliniek

Tel: 088 - 7785201

Verzekerde zorg

Vergoeding van je behandeling

Bij Velthuis kliniek kun je terecht voor behandelingen op het gebied van plastische chirurgie, injectables en huidverbetering. Cosmetische behandelingen komen altijd voor eigen rekening - je krijgt dus geen vergoeding van je zorgverzekeraar. Soms wordt een behandeling echter op medische indicatie wel uitgevoerd. Dit is altijd ter beoordeling door onze specialist op basis van de richtlijnen opgesteld door de verschillende zorgverzekeraars.

Ben je aanvullend verzekerd, dan is soms een (gedeeltelijke) vergoeding mogelijk. Je hebt dan een machtiging van je zorgverzekeraar nodig en een verwijsbrief van je huisarts of medisch specialist. Op deze pagina geven we meer uitleg over de behandelingen waarvoor wij prijsafspraken met de zorgverzekeraars gemaakt hebben. Ook lees je hier meer over de zorgverzekeraars en vergoedingen.

Om te beoordelen of een zorgvraag voor vergoeding in aanmerking komt, volgt Velthuis kliniek de Werkwijzer beoordeling behandelingen van plastisch-chirurgische aard zoals deze door de zorgverzekeraars is opgesteld. Hierin wordt uitgelegd wanneer je wel of niet in aanmerking komt voor vergoeding.

Wordt je behandeling vergoed?

Behandelingen op basis van cosmetische indicatie worden niet vergoed bij Velthuis kliniek. Voor behandelingen op basis van medische indicatie geldt het volgende:

Velthuis kliniek maakt ieder jaar opnieuw afspraken met verschillende zorginkooporganisaties. Deze organisaties vertegenwoordigen verschillende zorgverzekeraars. Van verzekeraar tot verzekeraar verschilt de dekkingsgraad binnen verschillende polissen en ook de voorwaarden die aan bepaalde behandelingen worden gesteld. De mogelijkheid bestaat dat je niet voldoende aanvullend verzekerd bent voor de gewenste behandeling en derhalve geen of maar een gedeeltelijke vergoeding ontvangt van je zorgverzekeraar. Wij raden je daarom aan dit voordat je op consult komt goed uit te zoeken bij jouw zorgverzekeraar. Mocht je zorgverzekering de behandeling niet (volledig) dekken dan komen de kosten van de operatie voor eigen rekening. 

Heb je echter een aanvullende verzekering, dan kunnen de voorwaarden afwijken. Informeer altijd eerst bij jouw zorgverzekeraar of raadpleeg je polisvoorwaarden voordat je een afspraak maakt voor een consult. Zo kom je niet voor verrassingen te staan. De kosten voor een consult verzekerde zorg kunnen afwijken. Daarnaast is het verstandig rekening te houden met je verplicht eigen risico. In 2024 moet je in ieder geval de eerste € 385,- aan medische kosten zelf betalen.

Velthuis kliniek heeft prijsafspraken met de zorgverzekeraars gemaakt voor de volgende behandelingen: 

Bovenooglidcorrectie

Wanneer het zicht ernstig is beperkt door verslapping of verlamming van bovenoogleden wordt een bovenooglidcorrectie vergoed vanuit de basisverzekering. Indien er voldaan wordt aan de criteria van de zorgverzekeraar wordt de behandeling vergoed. Houd echter wel rekening met je eigen risico. Een verwijsbrief van je huisarts is nodig om voor vergoeding in aanmerking te komen. 

 

Criteria
Aan de volgende criteria moet worden voldaan:


- De verslapping/verlamming van het bovenooglid veroorzaakt een verticale ooglidspleet van 7mm of minder. Dit komt overeen met de situatie dat de onderrand van het bovenooglid of de overhangende huidplooi 1mm of lager boven het centrum van de pupil hangt. Gemeten wordt ter hoogte van het centrum van de pupil terwijl de patiënt ontspannen recht vooruit kijkt. Het dient aannemelijk te zijn dat correctie van het bovenooglid deze gezichtsveldbeperking oplost. 

- Het moet gaan om een gezichtsveldbeperking die tot belemmeringen in het dagelijks functioneren leidt. Subjectieve klachten alleen, zoals vermoeide ogen, druk op de ogen, hoofdpijn of vermoeid uitzien, zijn onvoldoende reden/aanwijzing om te kunnen spreken van een gezichtsveldbeperking.

Borstverkleining

De wens tot borstverkleining kan ook niet-esthetische redenen hebben. Te zware borsten kunnen allerlei lichamelijke klachten geven: pijn in de rug, nek en schouders komt het meest voor. Daarnaast kunnen zware borsten je belemmeren in je bewegingsvrijheid, bijvoorbeeld tijdens het sporten. Wanneer de borsten ernstig uitgezakt of verslapt zijn, kan de huid onder de borsten gaan smetten. In zulke gevallen wordt de behandeling veelal door de zorgverzekeraar vergoed.

Er is een vergoeding mogelijk voor een éénzijdige borstverkleining bij:
- een asymmetrie van 2 cupmaten of meer (verminking)
- het verkleinen van de contralaterale borst in het kader van een borstreconstructie bij een status na amputatie (verminking).

Er is een vergoeding mogelijk voor een dubbelzijdige borstverkleining indien wordt voldaan aan:
- cup DD of groter (cup D bij geringe lichaamslengte, i.e. < 1.60 m) én
- geobjectiveerde hoge rugklachten, nek- en schouderklachten gerelateerd aan de borstomvang, waarvoor andere oorzaken zijn uitgesloten (functiestoornissen) én
- conservatieve behandelingen, zoals een goed ondersteunende BH, pijnstilling en fysiotherapie zijn geprobeerd zonder resultaat

of bij:

- chronische (> 6 maanden), onbehandelbare smetten, waarbij voldoende hygiënische maatregelen en een adequate medische/farmacologische behandeling onvoldoende resultaat hebben gehad (functiestoornissen). (Bij de behandeling moet de landelijke richtlijn verpleging en verzorging “Smetten (intertrigo) preventie en behandeling” zijn gevolgd.)

Er is doorgaans géén vergoeding mogelijk bij:
- een BMI die hoger is dan 30
- cup C en kleiner
- mastopathie (goedaardige klachten bij borsten)

Borstvergroting*

Voor een borstvergroting is er altijd een machtiging nodig.
Een borstvergroting valt onder de vergoeding vanuit de Basisverzekering:
- na een volledige of gedeeltelijke borstamputatie of;
- bij Agenesie/Aplasie (het ontbreken van borstvorming) bij vrouwen en transgenders.


Wanneer is er sprake van Agenesie/Aplasie?
Afwezigheid van een inframammairplooi én; klierweefsel van minder dan 1cm, aangetoond door middel van een echo.
*uitgezonderd DSW en Menzis

Buikwandcorrectie*

Een buikwandcorrectie wordt over het algemeen niet vergoed door de zorgverzekeraar. Je moet de operatie dus meestal zelf betalen. Er zijn echter gevallen waarin er wél een vergoeding mogelijk is. De regels hiervoor zijn echter streng.

Er is vergoeding mogelijk bij:

- Verminking door ziekte, ongeval of geneeskundige verrichting Pittsburgh score graad 3 of de verminking van de buikwand moet in ernst te vergelijken zijn met een derdegraads verbranding.

- Lichamelijke functiestoornissen

   > Onbehandelbaar smetten: Ondanks adequate behandeling niet te voorkomen c.q. te genezen smetten in huidplooien dat altijd daar ter plekke aanwezig is en waarbij een operatie nog de enige oplossing van het probleem vormt. De reden van het conservatief falen is duidelijk te objectiveren. Als onvoldoende hygiënische maatregelen de oorzaak van het smetten zijn is vergoeding niet mogelijk omdat minder ingrijpende maatregelen voorliggend zijn. (Bij de behandeling moet de landelijke richtlijn verpleging en verzorging “Smetten (intertrigo) preventie en behandeling” zijn gevolgd.)

  > Een ernstige bewegingsbeperking: de bewegingsbeperking wordt in deze als ernstig gezien indien die ontstaat doordat in staande positie het buikschort minimaal een kwart van de lengteas van de bovenbenen bedekt. Dit wordt bepaald door bij een liggende verzekerde vanuit het midden van de patella loodrecht omhoog de afstand tot de lies te meten. Van deze afstand bepaal je het bovenste ¼ deel. Vanuit de lies neem je deze afstand naar beneden. De horizontale lijn die je door dit punt kunt trekken over beide bovenbenen is de lijn die de overhang –als de verzekerde staat- moet overschrijden.

Hieronder vallen niet:

- Rugklachten, aangezien niet aannemelijk is dat deze een gevolg zijn van de huidplooien, maar bv. van obesitas.
- Een rectusdiastase, aangezien een rectusdiastase geen functiestoornis tot gevolg heeft.

Verder geldt dat om voor vergoeding in aanmerking te komen de Body Mass Index 30 of minder moet zijn en vooral gedurende ten minste twaalf maanden stabiel. Bij patiënten met een status na bariatrische chirurgie gaat het om een reële BMI (i.o.m. behandelaar). Bij een hogere BMI (morbide obesitas) of een instabiele (oplopende) BMI is de operatie doorgaans niet als doelmatig te beschouwen.

*uitgezonderd Menzis

Voorhoofdslift/Wenkbrauwlift*

Een voorhoofdslift of wenkbrauwlift kan in aanmerking komen voor een vergoeding, wanneer het huidoverschot van de bovenoogleden tenminste tot op de wimpers reikt en de stand van de wenkbrauwen duidelijk te laag is (alleen in zeer specifieke gevallen).

Criteria voor vergoeding voorhoofdslift/wenkbrauwlift:
1. Verminking (komt zelden voor)
2. Aantoonbare lichamelijke functiestoornis: indien de wenkbrauw zich onder het niveau van de orbitarand bevindt en er een ernstige gezichtsveldbeperking bestaat. Dit komt overeen met de situatie dat de onderrand van het bovenooglid of de overhangende huidplooi 1 mm boven het centrum van de pupil hangt of lager t.g.v. laagstand van de wenkbrauw of dat de wenkbrauw zelf 1 mm boven het centrum van de pupil hangt of lager. Daarnaast dient aannemelijk te zijn dat een wenkbrauwlift deze gezichtsveldvermindering oplost.

Er zal geen machtiging worden aangevraagd wanneer er sprake is van subjectieve klachten zoals moeheid of een drukkend gevoel op het oog.

*uitgezonderd Menzis

Andere behandelingen

Andere plastisch chirurgische behandeling kunnen ook geheel of gedeeltelijk worden vergoed vanuit de basisverzekering of eventuele aanvullende verzekering. Echter hebben we daar met zorgverzekeraars geen prijsafspraken over kunnen maken.

Geen overeenkomst: Passantentarief

Als je zorgverzekeraar geen prijsafspraken met Velthuis kliniek heeft gemaakt en je toch bij ons behandeld wilt worden, dan kan dat natuurlijk. In deze situatie geldt het zogenaamde passantentarief. Je krijgt dan zelf de rekening ter betaling toegestuurd. Vervolgens dien je zelf met je zorgverzekeraar in contact te treden om dit vergoed te krijgen.

Klik hier voor de passantentarieven
logo's-van-aangesloten-zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars

Velthuis kliniek maakt elk jaar opnieuw afspraken met alle zorgverzekeraars over de vergoeding van onze behandelingen. Voor 2024 hebben we, net zoals voorgaande jaren, met de meeste verzekeraars contracten gesloten. In onderstaand overzicht zie je met welke verzekeraars we een overeenkomst hebben. Staat je zorgverzekeraar er niet bij? Dan zijn we nog in gesprek met de verzekeraar over 2024. Je kunt ervan uitgaan dat we met deze verzekeraars tot een overeenkomst komen. Contracten gaan altijd met terugwerkende kracht in per 1 januari 2024. 

Zilveren Kruis Achmea

FBTO 
Zilveren Kruis - Agis - Take Care Now - Pro Life - Ziezo
Interpolis 
OZF Achmea 
Avéro Achmea
De Friesland
Aevitae (volmacht Avéro Achmea)
IAK (volmacht Avéro Achmea)

Cöoperatie VGZ

Univé - ZEKUR - Zorgzaam Verzekerd 
SZVK 
UMC
Aevitae (volmacht VGZ Cares)
IZA
VGZ - MVJP - Bewuzt 
Aevitae (volmacht VGZ)
IZZ

ONVZ
Menzis

Menzis - HEMA
Anderzorg

DSW

DSW Zorgverzekeraar
Stad Holland Zorgverzekeraar 
In Twente
Aevitae (volmacht ASR)
Ditzo
De Amersfoortse
Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA)

CZ

CZ - Delta Lloyd - Ohra

Caresq

Besured - Promovendum - National Academic - Caresco

ASR

ASR Ziektekostenverzekeringen
Aevitae (ASR Ziektekosten)
Ditzo Zorgverzekering
De Amersfoortse

Salland
Zorg en Zekerheid

Stappen voor vergoeding

Verwijsbrief en identificatie

Wil je in aanmerking komen voor vergoeding? Neem dan altijd een verwijsbrief met een afgiftedatum van voor het eerste consult van de huisarts en geldig identiteitsbewijs mee naar het consult. Je kunt je identificeren met een geldig paspoort, rijbewijs of met een Europese identiteitskaart. Wanneer je ons geen identiteitsbewijs of verwijzing kunt laten zien, kunnen wij de kosten van je behandeling helaas niet declareren bij je zorgverzekeraar. De kosten van de behandeling dien je in dit geval volledig zelf te betalen.

Machtiging

Voor een aantal behandelingen is landelijk vastgesteld dat er een machtigingsverplichting van toepassing is. In deze gevallen wanneer de plastisch chirurg een vergoeding mogelijk acht, zal hij/zij een machtiging aanvragen bij je zorgverzekeraar. Je zorgverzekeraar beoordeelt uiteindelijk of de machtiging wordt gehonoreerd en of de behandeling vergoed of gedeeltelijk vergoed wordt. Je kunt je zorgverzekeraar vragen naar de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen. Kom je niet in aanmerking voor vergoeding , dan kun je overwegen de ingreep voor eigen kosten te laten uitvoeren. De plastisch chirurg kan je informeren over de kosten.

Meer informatie

Veelgestelde vragen

Hoe zit het met de betaling van mijn eigen risico bij een doorlopende behandeling?

Het kan voorkomen dat je als cliënt te maken krijgt met een rekening voor het eigen risico van het vorige jaar, terwijl de behandeling in het huidige kalenderjaar heeft plaatsgevonden. Je krijgt bijvoorbeeld een brief van je zorgverzekeraar met een rekening voor het eigen risico van 2021, terwijl je in 2022 naar het ziekenhuis bent geweest voor de behandeling. Wil je hier meer over weten? Kijk dan hier voor meer informatie.

Waarom worden mijn medische kosten soms gedeeltelijk of niet vergoed?

Dit kan te maken hebben met het eigen risico en/of een eigen bijdrage. Omdat wij transparantie belangrijk vinden zetten wij informatie hierover graag voor je op een rij. Bekijk onze informatiefolder om meer te weten te komen over de vergoeding van je behandeling en over DBC-zorgproducten.

Direct contact opnemen

MA - DO 08.00 - 18.00

VR 08.00 - 17.00

Vestigingen Stel een vraag

Heb je nog vragen?

Neem dan telefonisch contact met ons op of vul het contactformulier in.

Of neem contact op: 088 - 7785201
MA - DO 08.00 - 18.00
VR 08.00 - 17.00
Bel 088 - 7785201