Mijn Velthuis kliniek

Tel: 088 - 7785201

Kwaliteit en Veiligheid

Kwaliteit en veiligheid

Velthuis kliniek draagt actief zorg voor kwaliteit en veiligheid. Wij begrijpen dat de kwaliteit van de zorg een grote rol speelt in de keuze voor een cosmetische behandeling. Om de beste zorg te kunnen bieden, is Velthuis kliniek dagelijks bezig met het verbeteren van de zorgkwaliteit: van consult tot behandeling en van nazorg tot eindcontrole.

Wij zijn ZKN-gecertificeerd en monitoren op continue basis de effectiviteit en kwaliteit van onze behandelingen middels onze zorgmeter PULSE. De toetsing op aandachtspunten rondom veiligheid en hygiëne vindt plaats door middel van interne en externe kwaliteitscontroles. Om de zorg- en kwaliteitsbeleving te verbeteren, vragen wij doorlopend naar de mening van onze cliënten.

ZKN-logo-large

Kwaliteit van zorg

ZKN-keurmerk

Velthuis kliniek is met trots in het bezit van het ZKN-keurmerk. Om objectief inzicht te geven in de betrouwbaarheid en kwaliteit van medische zorg, heeft Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) in samenwerking met een onafhankelijk certificeringsinstituut een kwaliteitskeurmerk ontwikkeld. Middels het keurmerk ziet ZKN erop toe dat de kwaliteit op het hoogste niveau is en blijft.

Veiligheid
Naast de hoogste kwaliteit, willen wij je de veiligste zorg leveren. De veiligheid en privacy
van onze cliënten worden geborgd door het Veiligheid Management Systeem (VMS), sinds 2012 onderdeel van het ZKN-keurmerk. Om deze veiligheid te kunnen waarborgen zijn de maatregelen en voorzieningen uitgewerkt en opgenomen in ons kwaliteit- en veiligheidsmanagementsysteem. Complimenten, klachten en tips, incidenten en auditresultaten worden ook in het VMS geregistreerd en opgevolgd zodat we blijven verbeteren.

Complimenten, klachten en tips

We hopen uiteraard dat je behandeling naar tevredenheid is verlopen. Wellicht zijn je verwachtingen tijdens jouw behandeling overtroffen of heb je een tip die onze zorg nog beter maakt. Als je niet tevreden bent en daar met de behandelend arts niet uitkomt, horen we dat ook graag.

Via dit formulier kun je een compliment, klacht of tip indienen. We behandelen binnengekomen meldingen van cliënten met grote zorg. Binnen 5 werkdagen kun je een ontvangstbevestiging verwachten.

Liever contact via social media? Dat kan. Mocht je feedback willen delen of een vraag willen stellen, adviseren wij dit in een besloten bericht met ons te delen. Ten behoeve van je privacy worden publiek gedeelde berichten met gevoelige informatie op onze social media kanalen verwijderd.

Wat doe je als je een klacht hebt?
  • Bij voorkeur bespreek je jouw klacht eerst met jouw behandelaar;
  • Als dat contact voor jou niet voldoende resultaat oplevert, kun je via het klachtenformulier op de contactpagina van de website van jouw behandelkliniek jouw klacht indienen. De klacht komt terecht bij de klachtenfunctionaris van Equipe Zorgbedrijven.
  • Kun, of wil je niet via de digitale route jouw klacht indienen? Schrijf dan een brief aan Equipe Zorgbedrijven, t.a.v. Klachtenfunctionaris, Flight Forum 130, 5657 DD, Eindhoven. 
Wat gebeurt er met jouw klacht?

De klachtenfunctionaris stuurt je binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. Vervolgens zal deze telefonisch met je contact opnemen om je te informeren over de behandeling van jouw klacht en om aan te geven wat je van de klachtenfunctionaris kunt verwachten. De klachtenfunctionaris probeert de klacht vanzelfsprekend naar tevredenheid voor jou op te lossen. De klachtafhandeling gebeurt binnen de kaders van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz).

Als je er niet uitkomt met de klachtenfunctionaris...
  • Mochten wij de klacht uiteindelijk niet naar tevredenheid kunnen oplossen, dan kun je een klacht indienen bij De Geschillencommissie Zorg. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Equipe Zorgbedrijven. Lees meer op https://www.degeschillencommissiezorg.nl/
  • Wanneer er sprake is van eventueel geleden materiële of immateriële schade, dan kun je de kliniek via Equipe Zorgbedrijven aansprakelijk stellen. Om dit traject in gang te zetten, neem je ook contact op met de klachtenfunctionaris van Equipe Zorgbedrijven via klachten@equipezorgbedrijven.nl.
Zijn er kosten verbonden aan het indienen van een klacht bij de kliniek?

Nee, hier zijn voor jou geen kosten aan verbonden.

Complimenten of tips

Complimenten of tips geven wij altijd door aan de betrokken medewerkers op locatie. Ze vinden het erg leuk om positieve ervaringen en reacties te ontvangen. Door trendanalyses krijgen we zicht op wat voor jou belangrijk is en waar je tevreden over bent. Tips worden besproken met de betrokken medewerkers en/of de coördinator op locatie. We zien tips van cliënten als leerzame feedback en verwerken deze waar mogelijk altijd in onze zorgverlening. 

Zorgmeter PULSE

Wij meten de zorgbeleving van onze cliënten, de effectiviteit en veiligheid op structurele basis om een compleet beeld te krijgen van onze zorgkwaliteit. Met PULSE meten wij zowel het bereikte effect als het genezingsproces en de ervaringen van onze cliënten gedurende het zorgproces. PULSE zorgt ervoor dat je de best mogelijke zorg krijgt, nu en in de toekomst. Zo maken we samen onze zorg steeds beter.

Wat we onze cliënten vragen

Zo vragen we onder andere naar de afname van pijn of klachten en de tevredenheid over het uiterlijk van het behandelde gebied na een operatie. Hierbij vragen we nadrukkelijk naar zaken die voor de cliënten van belang zijn. Zoals de effecten op de activiteiten in het dagelijks leven: welke handelingen kun je weer uitvoeren en kun je weer aan het werk.

Online vragenlijst tijdens het behandeltraject

Tijdens het behandeltraject word je op verschillende momenten uitgenodigd om een online vragenlijst in te vullen. Op deze manier weten we hoe de behandeling verloopt en kunnen we de effectiviteit van de aangeboden behandeling bepalen en optimaliseren. Daarnaast kunnen we uitkomsten vergelijken en voorspellen, en je laten inzien welke uitkomsten worden verwacht. 

Wetenschappelijk onderzoek

Door middel van wetenschappelijk onderzoek samen met het Radboud ziekenhuis in Nijmegen en het Erasmus MC ziekenhuis in Rotterdam vergroten we onze kennis. De uitkomsten uit de vragenlijsten leveren een belangrijke bijdrage aan dit onderzoek. Uiteraard wordt er in deze onderzoeken met anonieme data gewerkt.

Deel je ervaring

Door je ervaring met ons en online te delen, draag je bij aan verbetering van de zorg en help je anderen bij het kiezen van een zorgaanbieder. Daarom vragen we na het consult en de eindcontrole om je mening. Iedere cliënt wordt per email uitgenodigd voor ons anonieme cliënttevredenheidsonderzoek. Er worden onder andere vragen gesteld over de informatie die je hebt gekregen voorafgaand en tijdens je behandeling, wijze van benadering en deskundigheid van de arts. Ook wordt er gevraagd of je tevreden bent met het resultaat van de behandeling en of je Velthuis kliniek zou aanbevelen bij vrienden en familie. Het delen van je ervaringen levert veel dankbaarheid op.

Wij monitoren de uitkomsten van deze onderzoeken actief en dragen zorg dat aandachtspunten en kansen voor het verbeteren van de zorgprocesbeleving zo snel mogelijk worden opgepakt.

Opvragen medisch dossier

Je medisch dossier, inclusief mogelijke foto’s die zijn gemaakt, bewaren wij 20 jaar zoals verplicht is volgens de medische wetgeving. Wil je een kopie van je dossier opvragen? Dat kan.

Je kunt je medisch dossier opvragen via het formulier ‘Opvragen medisch dossier’. Dit formulier kun je naar ons mailen (privacy@equipezorgbedrijven.nl) of per post versturen.

Daarnaast is het ook mogelijk om je medisch dossier zelf op te halen in onze kliniek, neem hiervoor contact op met ons informatiecentrum op 088 778 52 01.

Vernietigen medisch dossier

Als je wil dat je medisch dossier wordt vernietigd, kun je een aanvraag indienen via het formulier 'Opvragen vernietigen medisch dossier'. Dit formulier kun je mailen naar privacy@equipezorgbedrijven.nl.

Privacy

Als je bij één van onze klinieken komt, is het noodzakelijk dat wij bepaalde gegevens van je vastleggen. Je kunt ervan op aan dat wij alles doen om je privégegevens privé te houden.

Velthuis kliniek verwerkt persoonlijke gegevens voor het leveren van optimale zorg. Je behandelaar gebruikt de ingevulde informatie om zijn behandelplan (zo nodig) op aan te passen. Met toestemming gebruikt Velthuis kliniek de gegevens ook voor interne kwaliteitscontroles. Zoals het vergelijken van de zorgkwaliteit tussen verschillende artsen en vestigingen. Voorafgaand aan wetenschappelijk onderzoek, worden persoonlijke gegevens áltijd geanonimiseerd.

Wil je meer weten welke gegevens we bewaren, waarom en wat jouw rechten hierin zijn? Lees dan ons privacy statement.

Heb je nog vragen?

Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris. Je kunt ook via onderstaand nummer contact opnemen met het informatiecentrum, of een vraag stellen via het formulier

Of neem contact op: 088 - 7785201
MA - DO 08.00 - 18.00
VR 08.00 - 17.00
Bel 088 - 7785201