Voorhoofdslift endoscopisch

Voorhoofdslift

Hoofdpijn, een beperkt gezichtsveld en een vermoeide, boze uitdrukking: dat zijn de typische gevolgen van omlaag gezakte wenkbrauwen en bovenoogleden. Omdat u de hele dag bezig bent uw oogleden op te tillen, kunnen er bovendien horizontale lijnen op het voorhoofd ontstaan.

Een voorhoofdslift lost dit probleem op. En dankzij de endoscopische methode zijn daar slechts zes kleine, onzichtbare sneetjes voor nodig.

Algmene informatie over de voorhoofdslift

Voor een optimaal resultaat wordt deze ingreep regelmatig gecombineerd met een bovenooglidcorrectie of een onderooglidcorrectie.

Door deze nieuwe techniek wordt de klassieke wenkbrauwlift, waarbij een reep huid boven de wenkbrauw wordt verwijderd minder vaak uitgevoerd. Deze ingreep is vanwege het grote litteken vaak geen optie voor jonge mensen die nog geen huidplooien boven de wenkbrauwen hebben.


Foto's voor en na de behandeling(9)

Voorhoofdslift uitgevoerd door plastisch chirurg dr. Bart Stubenitsky

Deze behandeling is uitgevoerd door Bart Stubenitsky, Plastisch chirurg

Deze behandeling is uitgevoerd door Maarten Fechner, Plastisch chirurg

Deze behandeling is uitgevoerd door Maarten Fechner, Plastisch chirurg

Deze behandeling is uitgevoerd door Maarten Fechner, Plastisch chirurg

Deze behandeling is uitgevoerd door Maarten Fechner, Plastisch chirurg

Deze behandeling is uitgevoerd door Han Wilmink, Plastisch chirurg

Deze behandeling is uitgevoerd door Maarten Fechner, Plastisch chirurg

Tijdens het eerste consult komt alles aan de orde wat met de behandeling te maken heeft: welke methode voor u het beste is, welk resultaat u mag verwachten, de mogelijke risico's en de nazorg. U krijgt altijd een eerlijk advies en duidelijke voorlichting over de behandeling en de periode erna.

Tijdens dit consult bekijkt de plastisch chirurg of u een geschikte kandidaat bent voor een voorhoofdslift. De chirurg zal vragen naar uw gezondheid, uw medische achtergrond en welke medicijnen u gebruikt. Met het gebruik van bloedverdunnende medicijnen moet u minimaal een week voor de behandeling stoppen. Rookt u, dan moet u daar minimaal zes weken voor de ingreep mee stoppen. Anders bestaat er vanwege de slechtere doorbloeding een kans op lelijke littekenvorming en kan een deel van de huid zelfs afsterven. Ook de kans op een infectie is groter als u rookt.

De arts zal ook vragen wat uw wensen en verwachtingen zijn. Hij kan dan aangeven of de ingreep aan die verwachtingen kan voldoen. En ook of een combinatie met een andere behandelmethode een optie kan zijn.

De medisch consulente geeft u aanvullende informatie met betrekking tot de voor- en nazorg en de controles. Besluit u tot een behandeling, dan wordt alle informatie op papier gezet in een behandelingsovereenkomst die zowel door de plastisch chirurg als door u wordt ondertekend.

Aan een consult zijn € 50,- consultkosten verbonden, dit bedrag wordt in mindering gebracht op de behandelprijs.

verdoving

Een voorhoofdslift gebeurt vrijwel altijd onder narcose. Op uw verzoek kan deze ingreep ook onder plaatselijke verdoving of onder sedatie worden uitgevoerd. Bij een sedatie wordt u, net als bij een narcose, in slaap gebracht. Het verschil met een narcose is echter dat u tijdens de ingreep steeds goed wakker te maken bent terwijl u toch een uitstekende pijnstilling hebt. Het grote voordeel van een sedatie is dat u snel na de ingreep weer fit bent en naar huis kunt gaan. Uw arts zal met u bespreken wat voor u de beste optie is.

Het kan zijn dat u opziet tegen een narcose, vanwege het nare gevoel achteraf. Dan is het goed om te weten dat Velthuis kliniek met speciale narcosemiddelen werkt, die voorkomen dat u misselijk bent na de narcose. Tot het moment waarop u de kliniek verlaat, wordt u begeleid door een verpleegkundige, de anesthesioloog en uw chirurg.

Voor de behandeling worden er foto's gemaakt voor in uw medisch dossier. Eerst wordt de huid plaatselijk opgespoten met een speciale vloeistof die het bloedverlies sterk reduceert. Dan worden aan beide zijden van het voorhoofd drie kleine sneetjes van een centimeter in de haargrens gemaakt. De haren hoeven hiervoor niet te worden afgeschoren. Via de sneetjes worden een kleine camera en instrumenten ingebracht. Nu kan het botvlies onder de spieren van het voorhoofd worden losgemaakt; de verschillende gevoelszenuwen worden zo gespaard. Door het botvlies aan te trekken gaan de wenkbrauwen omhoog. Als de wenkbrauwen op de goede en natuurlijke hoogte zijn gebracht wordt het botvlies tijdelijk in deze stand vastgezet. Dat gebeurt meestal met oplosbare hechtingen. Het botvlies groeit hierna snel weer vast aan het bot. Het overschot aan huid hoeft met deze methode niet te worden weggesneden, maar wordt verdeeld naar achteren over de behaarde hoofdhuid en verdwijnt na enkele weken vanzelf.

Vroeger hield men aan een voorhoofdslift groot litteken in de haargrens over dat van oor tot oor liep. Dankzij de endoscopische techniek zijn de littekens zo klein dat deze ingreep ook bij kalende mensen kan worden toegepast.

De ingreep zelf duurt een tot twee uur, afhankelijk van de uitgebreidheid. De voorbereiding op de ingreep neemt ongeveer een half uur in beslag.

Voorhoofdslift

Bekijk video

Wanneer u bijkomt uit de narcose kunt u zich slap en moe voelen. De reacties op de narcose verschillen per individu maar omdat Velthuis kliniek met speciale narcosemiddelen werkt, is de kans op misselijkheid een stuk kleiner. U mag de kliniek verlaten op het moment dat uw plastisch chirurg en anesthesioloog dit verantwoord vinden. Dat is meestal enkele uren na de ingreep. U kunt gewoon naar huis, maar u mag u niet zelf autorijden. Zorg er dus voor dat u iemand meeneemt die u naar huis kan brengen.

Meestal krijgt u gedurende 24 uur een strakke band om het hoofd. Een enkele keer zal de chirurg aanraden deze band langer om te houden. In sommige gevallen wordt er een drain aangebracht om wondvocht op te vangen. Die wordt meestal na een of twee dagen weer verwijderd in de kliniek.

Napijn en herstel

De dag na de ingreep wordt u verwacht voor een eerste controlebezoek bij de verpleegkundige. De strakke band die u om uw hoofd krijgt, moet minimaal 24 uur (maar soms langer) blijven zitten. Veel mensen beschrijven dit verband als ongemakkelijk. Uiteraard zal het voorhoofd nog een poosje blauw en gezwollen zijn. De zwelling verdwijnt in de loop van een of twee weken. U kunt enkele dagen na de ingreep last hebben van hoofdpijn. De dag na de ingreep mag u alweer kort douchen, maar zorg er wel voor dat de littekens droog blijven tot de hechtingen zijn verwijderd. Dat gebeurt bij de controle na een week. De overige onderhuidse hechtingen lossen na verloop van tijd op.

Na een week kunt u weer gewoon douchen of in bad. De temperatuur van het water mag niet te heet zijn, omdat daardoor het behandelde gebied onnodig kan zwellen. Zorg ervoor dat tijdens het slapen geen druk op uw gezicht ontstaat. Het is het beste om met uw hoofd iets hoger te gaan liggen.

Na een voorhoofdslift moet u enkele dagen absolute rust nemen zodat uw lichaam tijd heeft om te herstellen. Pas na een week mag u lichte werkzaamheden hervatten, maar daarbij mag u niet bukken. Met zware lichamelijke inspanning of zwaar tillen moet u minimaal een maand wachten. De blauwe plekken kunnen vanuit het voorhoofd naar beneden zakken en kunnen afhankelijk van de intensiteit een tot vier weken zichtbaar zijn. De meeste mensen gaan na tien dagen weer aan het werk.

Vaak is het ongemak van verbanden, zwelling en slechter kunnen slapen groter dan de pijn. Vaak beginnen we voorafgaand aan de behandeling al met pijnbestrijding, zodat u hier meteen na de behandeling profijt van heeft. Wanneer u last heeft van napijn kunt u de door ons voorgeschreven pijnstillers gebruiken.

De beste kandidaten voor een voorhoofdslift zijn mannen en vrouwen met een reële verwachting van het resultaat. De ingreep geeft altijd een duidelijke verbetering, maar uw gezicht wordt er niet opeens 'perfect' door.

Kort na de ingreep is de verstrakking al enigszins zichtbaar. Pas wanneer de zwelling grotendeels verdwenen is kunt u het resultaat goed beoordelen. Het uiteindelijke effect is pas zichtbaar nadat de operatiewond en het onderhuidse weefsel volledig genezen zijn. Dit proces duurt ongeveer zes maanden.

De incisies die worden gemaakt om de voorhoofdslift uit te kunnen voeren, worden op een zo mooi mogelijke wijze gehecht. De littekens worden verborgen in de haargrens. De eerste maanden kunnen de littekens nogal vurig zijn. Hierna zullen ze meer en meer de kleur van de huid aannemen en uiteindelijk blijft er niet meer over dan zes lichte lijntjes van een centimeter.

Tijdens de eindcontrole in de kliniek worden foto's gemaakt die aan uw medisch dossier worden toegevoegd.

Net als bij de meeste chirurgische ingrepen bestaat het risico van een allergische reactie op de verdovingsvloeistoffen, desinfecteermiddelen of pleisters. Ook kan, ondanks het feit dat er steriel gewerkt wordt, een infectie ontstaan. De kans hierop is echter klein, namelijk 1-2%.

Bij elke uitgebreidere chirurgische ingreep bestaat er een zeer kleine kans op trombose. Soms is er sprake van een gestoorde wondgenezing of een nabloeding. Ook zijn er kleine risico's verbonden aan de narcose.

Specifieke risico's bij een voorhoofdslift zijn de beschadiging van zenuwen in het gezicht, asymmetrie (die meestal vooraf ook al bestaat), haarverlies, vorming van hypertrofische (= sterk verdikte) littekens en blijvende gevoelloosheid in een deel van het voorhoofd. Roken vergroot de kans op een infectie. Daarom raden we u dringend aan om drie weken voor de ingreep te stoppen, en ook drie weken na de ingreep niet te roken.

endoscopische voorhoofdslift

Bekijk video

Hoe goed zijn de littekens van een voorhoofdslift zichtbaar?

Bij de traditionele voorhoofdslift was een litteken in de haargrens van oor tot oor onvermijdelijk. Dankzij de nieuwe endoscopische techniek kan er onderhuids met een camera gewerkt worden. Voor een endoscopische voorhoofdslift hoeven maar zes kleine sneetjes in de haargrens gemaakt te worden. Wanneer u voldoende haargroei heeft zullen de sneetjes na verloop van tijd niet meer zichtbaar zijn. Een bijkomend voordeel van de endoscopische methode is dat de kans op complicaties vele malen minder is dan bij de traditionele voorhoofdslift.

Hoe lang blijf het resultaat van een voorhoofdslift?

Dat verschilt van persoon tot persoon, Gemiddeld heeft u van een voorhoofdslift zo'n vijf tot vijftien jaar plezier. Hoewel de klok een aantal jaren is teruggedraaid, gaat het verouderingsproces wel gewoon door. Door gezond te leven en goed voor uw huid te zorgen haalt u het maximale uit de ingreep.

Is een narcose nodig?

Een voorhoofdslift wordt doorgaans onder sedatie of onder narcose uitgevoerd. Het volledig bijkomen uit een narcose duurt vaak enkele uren. U kunt zicht dan moe en slap voelen. Maar dankzij de speciale narcosemiddelen die we gebruiken zult u waarschijnlijk niet misselijk zijn. U gaat pas naar huis wanneer u weer helemaal wakker en helder bent.

Moet ik stoppen met roken?

Roken heeft een ongunstige invloed op de doorbloeding van de weefsels en juist dat is belangrijk voor een goed herstel. Wij raden u daarom aan om enkele weken voor de behandeling te stoppen met roken. Ook na de behandeling is het beter om niet te roken omdat daardoor het verouderingsproces wordt versneld.

Na hoeveel tijd kan ik weer aan het werk?

De meeste mensen gaan na een ingreep aan hun gezicht na een week weer aan het werk. Dat komt met name omdat u die eerste week niet toonbaar bent. U mag die week al wel weer licht huishoudelijk werk doen. Bij een voorhoofdlift of facelift duurt het wat langer voor u weer aan het werk kunt, daarvoor staat twee weken. Na een ingreep onder narcose moet u de eerste dagen absolute rust nemen. Pas na een week mag u lichte huishoudelijke werkzaamheden verrichten, maar u mag daarbij niet bukken. Zware lichamelijke inspanning (ook tillen) mag de eerste maand na de ingreep niet. De genoemde termijnen zijn gemiddelden; het kan best zijn dat u zich sneller weer fit voelt of dat het herstel juist wat langer duurt.

Is het mogelijk in termijnen te betalen?

Een behandeling op afbetaling of in termijnen is helaas geen mogelijkheid, daar de betalingsvoorwaarden voor alle cliënten van Velthuis kliniek gelijk zijn.

Wordt de behandeling vergoed door zorgverzekeraars?

Omdat de ingrepen op cosmetische indicatie worden uitgevoerd, worden ze over het algemeen niet vergoed door zorgverzekeraars.

Waarom kiezen voor Velthuis kliniek?

  • Zeer ervaren en deskundige specialisten
  • De nieuwste behandelmethodes voor het beste resultaat
  • Wij nemen de tijd voor u en luisteren écht

Kosten

De kosten van een voorhoofdslift. 

Behandeling Prijs
Voorhoofdslift v.a. €3.700
Endoscopische voorhoofdslift met endotine v.a. €4.250
Voorhoofdslift i.c.m. een bovenooglidcorrectie v.a. €4.450

Wilt u een afspraak maken of meer informatie?

Neem dan contact op met ons informatiecentrum of maak een afspraak voor een consultgesprek.

Artsen gespecialiseerd in een voorhoofdslift (8)

Velthuis kliniek maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten
Helaas is er voor deze pagina geen mobiele variant aanwezig. Sluiten