Raad van toezicht - Velthuis kliniek

Raad van toezicht

De raad van toezicht ziet kritisch toe op het bestuur en beleid van Stichting Velthuis kliniek. Zo toetst zij of de Raad van Bestuur bij haar beleidsvorming en de uitvoering van haar bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de stichting in relatie tot de maatschappelijk functie van de stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.

 

De raad van toezicht bestaat uit twee personen: een voorzitter en een secretaris.
Zij vergaderen zo'n 4 maal per jaar met de raad van bestuur. De raad van toezicht bestaat momenteel uit:

 

  • Drs. A.J.M. Schakenbos (voorzitter)
  • Drs. F.J.M. Croonen (secretaris)
  • Prof. dr. ir. K. Koelemeijer

 

Velthuis kliniek maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten
Helaas is er voor deze pagina geen mobiele variant aanwezig. Sluiten