Verzekerde zorg en passantentarieven - Velthuis kliniek

Verzekerde zorg en passantentarieven

Wordt uw behandeling vergoed?

Velthuis kliniek maakt ieder jaar opnieuw afspraken met verschillende zorginkooporganisaties. Deze organisaties vertegenwoordigen verschillende zorgverzekeraars. 

 

Van verzekeraar tot verzekeraar verschilt de dekkingsgraad binnen verschillende polissen en ook de voorwaarden die aan bepaalde behandelingen worden gesteld. Voor veel van onderstaande ingrepen geldt dat deze alleen binnen uw aanvullende pakket gedekt worden. De mogelijkheid  bestaat dat u niet voldoende aanvullende verzekerd bent voor de gewenste behandeling en derhalve geen of maar een gedeeltelijke vergoeding ontvangt van uw zorgverzekeraar.

 

Wij raden u daarom aan dit voordat u op consult komt goed uit te zoeken bij uw zorgverzekeraar. Mocht uw zorgverzekering de behandeling niet (volledig) dekken dan komen de kosten van de operatie voor uw eigen rekening. Daarnaast is het verstandig rekening te houden met uw verplicht eigen risico. 

 

Eigen risico en nota

Vraagt u zich wel eens af waarom u uw medische kosten soms gedeeltelijk of niet vergoed krijgt? Dit kan dan te maken hebben met het eigen risico en/of een eigen bijdrage. Omdat wij transparantie belangrijk vinden zetten wij informatie hierover graag voor u op een rij. Bekijk deze informatiefolder om meer te weten te komen over de vergoeding van uw behandeling en over DBC-zorgproducten.
 

Geen overeenkomst: passantentarief

Als uw zorgverzekeraar geen prijsafspraken met Velthuis kliniek heeft gemaakt en u toch bij ons behandeld wilt worden, dan kan dat natuurlijk. In deze situatie geldt het zogenaamde passantentarief. U krijgt dan zelf de rekening ter betaling toegestuurd. Vervolgens moet u zelf met uw zorgverzekeraar in contact treden om dit vergoed te krijgen.

 

Passantentarieven 2017

Consumentenomschrijving Plastische Chirurgie  Zorgproduct DOT Passantentarief 
Borstverkleining door een plastisch chirurg  990004033 15B376 € 5.250,00
Meer dan 3 polikliniekbezoek bij een plastisch chirurg binnen 90 dagen  990004006 15D162 € 413,99
Consult en onderzoek of behandeling op de polikliniek door een plastisch chirurg 990004007 15D163 € 345,00
Consult op de polikliniek bij een plastisch chirurg exclusief diagnostiek 990004009 15D164 € 130,00
Buikwand hersteloperatie door een plastisch chirurg  990004038 15D191 € 5.335,00
Hersteloperatie door een plastisch chirurg  990004041 15D194 € 700,00
Grote hersteloperatie aan het gelaat door een plastisch chirurg bijv. voorhoofdslift 990004046 15D199 € 4.200,00
Beperkte hersteloperatie door een plastisch chirurg bijv. excisie  990004047 15D200 € 885,00
Hersteloperatie van de borst met prothese door een plastisch chirurg bijv. borstreconstructie 990004056 15D206 € 4.620,00
Middelgrote hersteloperatie aan het lichaam door een plastisch chirurg bijv. borstvergroting 990004059 15D209 € 4.700,00
Hersteloperatie van een hangend ooglid of wenkbrauw bij/door een plastisch chirurg bijv. ptosis wenkbrauw  990004064 15D213 € 2.220,00
Hersteloperatie van de tepel(hof) bij/door een plastisch chirurg  990004065 15D214 € 1.800,00
Ooglidcorrectie door een plastisch chirurg 990004072 15E358 € 1.250,00
Vervangen van borstprothese of opnieuw plaatsen van dezelfde borstprothese voor borstvergroting door een plastisch chirurg bijv. capsulectomie   990004076 15E858 € 4.307,16
Verwijderen van borstprothese die was ingebracht voor borstvergroting door een plastisch chirurg 990004077 15E859 € 3.000,00

 

Passantentarieven 2016

Consumentenomschrijving Plastische Chirurgie  Zorgproduct DOT Passantentarief 
Meer dan 3 polikliniekbezoek bij een plastisch chirurg binnen 90 dagen  990004006 15D162 € 413,99
Consult en onderzoek (MRI, röntgen of EMG) of behandeling op de polikliniek door een plastisch chirurg 990004007 15D163 € 346,91
Consult op de polikliniek bij een plastisch chirurg exclusief diagnostiek 990004009 15D164 € 142,84
Buikwandcorrectie bij/door een plastisch chirurg  990004038 15D191 € 5.500,00
Hersteloperatie bij/door een plastisch chirurg  990004041 15D194 € 513,74
Voorhoofdslift bij/door een plastisch chirurg  990004046 15D199 € 4.200,00
Beperkte hersteloperatie bij/door een plastisch chirug bijv. excisie  990004047 15D200 € 1.000,00
Hersteloperatie na borstvergroting met prothese bij/door een plastisch chirurg bijv. capsulectomie  990004053 15D204 € 3.825,00
Hersteloperatie van de borst met prothese bij/door een plastisch chirurg bijv. borstreconstructie  990004056 15D206 € 5.300,00
Herstelioeratie van een hangend ooglid of wenkbrauw bij/door een plastisch chirurg bijv. ptosis wenkbrauw  990004064 15D213 € 2.250,00
Hersteloperatie van de tepel(hof) bij/door een plastisch chirurg  990004065 15D214 € 1.800,00
Borstverkleining bij/door een plastisch chirurg 990004033 15B376 € 5.250,00
Bovenooglidcorrectie bij/door een plastisch chirurg  990004072 15E358 € 1.250,00
Correctie van de geslachtsdelen bij/door een plastisch chirurg bijv. labiacorrectie 990004062 15D211 € 2.400,00
Hersteloperatie van afwijkende stand van de oogleden door een plastisch chirurg (ectropion) 990004061 15B377 € 1.496.31


Vergoeding plastische chirurgische zorg
Om te beoordelen of een zorgvraag voor vergoeding in aanmerking komt, volgt Velthuis kliniek de Werkwijzer beoordeling behandelingen van plastisch-chirurgische aard zoals deze door de zorgverzekeraars is opgesteld. Hierin wordt uitgelegd wanneer u wel of niet in aanmerking komt voor vergoeding uit de basisverzekering. Overigens kan het zijn dat uw zorgverzekeraar mildere voorwaarden hanteert. Raadpleeg daarom altijd uw polis en/of de klantenservice van uw zorgverzekeraar.

 

Wilt u in aanmerking komen voor vergoeding, dan moet u altijd een verwijsbrief van de huisarts meenemen naar het consult. De huisarts fungeert namelijk als poortwachter voor de medisch specialisten in Nederland en zal de eerste beoordeling doen. Wanneer ook de plastisch chirurg een vergoeding mogelijk acht, zal hij/zij een machtiging aanvragen bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar beoordeelt uiteindelijk of de machtiging wordt gehonoreerd en of de behandeling vergoed of gedeeltelijk vergoed wordt. U kunt uw zorgverzekeraar vragen naar de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

 

Let op: het aanvragen van een machtiging kost tijd. Zolang uw zorgverzekeraar geen reactie op de machtigingsaanvraag heeft gegeven, is behandeling nog niet mogelijk. De zorgverzekeraar stuurt het origineel naar u als cliënt met daarbij een kopie naar Velthuis kliniek.

 

Als de zorgverzekeraar geen toestemming geeft voor behandeling, dan zijn de kosten voor uw eigen rekening. Het zal per verzekeraar en soort verzekering verschillen wie vergoeding krijgt en wie niet. Krijgt u geen vergoeding, dan kunt u overwegen de ingreep voor eigen kosten te laten uitvoeren. Uw plastisch chirurg kan u informeren over de kosten.


Specifieke behandelingen


Borstverkleining
De wens tot borstverkleining kan ook niet-esthetische redenen hebben. Te zware borsten kunnen allerlei lichamelijke klachten geven: pijn in de rug, nek en schouders komt het meest voor. Daarnaast kunnen zware borsten u belemmeren in uw bewegingsvrijheid, bijvoorbeeld tijdens het sporten. Wanneer de borsten ernstig uitgezakt of verslapt zijn, kan de huid onder de borsten gaan smetten. In zulke gevallen wordt de behandeling veelal door de zorgverzekeraar vergoed.

 

Criteria voor vergoeding borstverkleining:
1. Borstomvang
- Cup DD of groter (cup D bij lengte < 1.60 meter), én
- u heeft last van hoge rugklachten of nek/schouderklachten die ontstaan door de borstomvang en waarbij andere oorzaken zijn uitgesloten, én
- andere mogelijkheden zoals ondersteunende beha, pijnstilling en fysiotherapie blijken niet afdoende te zijn

 

2. Hygiëne
- Chronisch smetten onder de borsten waarbij voldoende hygiënische maatregelen en een adequate medische behandeling onvoldoende resultaat hebben gehad

Tevens speelt uw BMI een rol. De BMI is de Body Mass Index en geeft de verhouding tussen uw gewicht en lengte aan. Uw BMI dient lager dan 30 te zijn en gedurende 12 maanden stabiel. Voor berekening van uw BMI klikt u hier.
Daarnaast houden we binnen Velthuis kliniek een leeftijdsgrens van 18 jaar aan.

 

Bovenooglidcorrectie

Wanneer het zicht ernstig is beperkt door verslapping of verlamming van bovenoogleden wordt een bovenooglidcorrectie vergoed vanuit de basisverzekering. Indien er voldaan wordt aan de criteria van de zorgverzekeraar wordt de behandeling vergoed. Houd echter wel rekening met uw eigen risico. Een verwijsbrief van uw huisarts is nodig om voor vergoeding in aamerking te komen. 

 

Criteria

Aan de volgende criteria moet worden voldaan:

De verslapping/verlamming van het bovenooglid veroorzaakt een verticale ooglidspleet van 7mm of minder. Dit komt overeen met de situatie dat de onderrand van het bovenooglid of de overhangende huidplooi 1mm of lager boven het centrum van de pupil hangt. Gemeten wordt ter hoogte van het centrum van de pupil terwijl de patiënt ontspannen recht vooruit kijkt. Het dient aannemelijk te zijn dat correctie van het bovenooglid deze gezichtsveldbeperking oplost. 

 

Het moet gaan om een gezichtsveldbeperking die tot belemmeringen in het dagelijks functioneren leidt. Subjectieve klachten alleen, zoals vermoeide ogen, druk op de ogen, hoofdpijn of vermoeid uitzien, zijn onvoldoende reden/aanwijzing om te kunnen spreken van een gezichtsveldbeperking.

  

Buikwandcorrectie

Een buikwandcorrectie wordt over het algemeen niet vergoed door de zorgverzekeraar. U moet de operatie dus meestal zelf betalen. Er zijn echter gevallen waarin er wél een vergoeding mogelijk is. De regels hiervoor zijn echter streng. Criteria voor vergoeding buikwandcorrectie: 


1.Buikwand
- Ernstige belemmering bij het bewegen 

 

2. Hygiëne
- Chronisch smetten in de huidplooi onder het vetschort waarbij voldoende hygiënische maatregelen en een adequate medische behandeling onvoldoende resultaat hebben gehadOok mag de Body Mass Index nooit meer dan 30 bedragen. Voor berekening van uw BMI klikt u hier.

 

Littekencorrecties
Er bestaat een variëteit aan littekens: verbrede, atrofische en hypertrofische littekens. Verbrede littekens zijn niet verheven boven de huid, niet rood en zacht. Bij atrofische littekens is de huid onder het litteken afgenomen. Het hypertrofische litteken is een rood, verheven litteken dat beperkt blijft tot de begrenzing van het oorspronkelijke litteken.
Afhankelijk van het soort litteken, bestaan er verschillende behandelingen voor correctie of verfraaiing. Deze behandelingen worden zowel door de huidtherapeut, de dermatoloog als de plastisch chirurg uitgevoerd. Velthuis kliniek biedt een totaalpakket waardoor multidisciplinair kan worden bekeken wat voor u de beste oplossing geeft. Huidtherapeutische en dermatologische behandelingen worden vrijwel nooit vanuit de basisverzekering vergoed.

 

Criteria voor vergoeding littekencorrectie:
1. Het litteken bestaat langer dan 1 jaar, én
2. andere therapieën hebben onvoldoende resultaat opgeleverd, én
3. er moet een aantoonbare lichamelijke functiestoornis zijn, zoals:
a. pijn in relatie met het litteken
b. bewegingsbeperking
c. instabiliteit van de littekens, zoals bijvoorbeeld wondjes die kunnen leiden tot infecties
4. Verminking van gezicht of handen indien het litteken meer dan 1 cm breed is én opvallend van kleur. Bij andere locaties geldt: meer dan 2 cm breed en meer dan 10 cm lang en opvallend van kleur.

 

Uitgangspunt bij dit alles is dat een littekencorrectie een forse verbetering van de klachten en/of het uiterlijke aspect van het litteken oplevert. Er is geen vergoeding mogelijk bij trekken van een litteken of jeuk, aangezien dit geen aantoonbare lichamelijke functiestoornissen zijn. Ook atrofische littekens komen niet in aanmerking voor vergoeding.


Neuscorrectie

De inwendige neuscorrectie valt niet onder behandelingen van plastisch chirurgische aard. Onder een uitwendige neuscorrectie wordt verstaan een ingreep waarbij de uitwendige vorm van de neus verandert. Een uitwendige neuscorrectie komt voor vergoeding in aanmerking ter correctie van:

 

  • Een aantoonbare lichamelijke functiestoornis, dat wil zeggen een chronische obstructie van de neusdoorgankelijkheid waarbij er sprake moet zijn van klinisch relevante symptomen, passende bij een chronische obstructie van de neus, als gevolg van een duidelijke anatomische en/of structurele afwijking die als oorzaak van deze klachten aanwijsbaar is en die alleen gecorrigeerd kan worden met een uitwendige neuscorrectie.
  • Een verminking, waarbij deze verminking het gevolg is van een ongeval, ziekte of geneeskundige verrichting. Het moet gaan om een forse deformiteit. 
  • Een aangeboren misvorming van het benig aangezicht of van lip-, kaak- en/of gehemeltespleten. Ook hiervoor geldt dat de deformiteit van de neus bij deze aangeboren afwijkingen opvallend moet zijn.

 

Een uitwendige neuscorrectie komt niet voor vergoeding in aanmerking:
Ter verandering van het uiterlijke aspect van de neus waarbij om esthetische redenen een vormverandering gewenst is. NB: Alleen het feit dat er sprake is (geweest) van een trauma is geen reden voor vergoeding van behandeling van plastisch chirurgische aard. Er dient ook dan getoetst te worden aan de criteria verminking/functiestoornis.

 

Voorhoofdslift/Wenkbrauwlift
Een voorhoofdslift/wenkbrauwlift kan in aanmerking komen voor een vergoeding, wanneer het huidoverschot van de bovenoogleden tenminste tot op de wimpers reikt en de stand van de wenkbrauwen duidelijk te laag is (alleen in zeer specifieke gevallen).

 

Criteria voor vergoeding voorhoofdslift/wenkbrauwlift:
1. Verminking (komt zelden voor)
2. Aantoonbare lichamelijke functiestoornis: indien de wenkbrauw zich onder het niveau van de orbitarand bevindt en er een ernstige gezichtsveldbeperking bestaat. Hiervan is sprake als de onderrand van het bovenooglid of de overhangende huidplooi vrijwel over het midden van de pupil hangt terwijl u ontspannen recht vooruit kijkt. Daarnaast dient aannemelijk te zijn dat een wenkbrauwlift deze gezichtsveldvermindering oplost.

 

Er zal geen machtiging worden aangevraagd wanneer er sprake is van subjectieve klachten zoals moeheid of een drukkend gevoel op het oog.

 

Aanvullende verzekering
Bovenstaande criteria zijn van toepassing op het basispakket van zorgverzekeraars. Heeft u echter een aanvullende verzekering, dan kunnen de voorwaarden afwijken. Dit is per zorgverzekeraar verschillend en kan zelfs per pakket variëren. Wij adviseren u om uw polis goed te bestuderen en eventueel contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. De aanvraag van een machtiging is meestal verplicht.

 

Indien u eenmaal het traject van niet-verzekerde zorg bent ingegaan kan dit niet meer worden gewijzigd in een traject voor verzekerde zorg. Indien u het verzekerde traject bent ingegaan en u een afwijzing van uw zorgverzekeraar ontvangt, kunt u overwegen de ingreep op eigen kosten te laten uitvoeren. Uw plastisch chirurg kan u informeren over de kosten. 

 

Zorgverzekeraars

Velthuis kliniek heeft contracten met de volgende zorgverzekeraars:

 

Zilveren Kruis Achmea 
FBTO
Zilveren Kruis - Agis - Take Care Now - Pro Life - Ziezo
Interpolis
OZF Achmea
Avéro Achmea
De Friesland
Aevitae (volmacht Avéro Achmea)
Caresco (volmacht Avéro Achmea)
IAK (volmacht Avéro Achmea).

 

CZ
CZ

Delta Lloyd
Ohra

 

DSW
DSW Zorgverzekeraar
Stad Holland Zorgverzekeraar
In Twente

 

Menzis
Menzis
HEMA
Azivo
Anderzorg

 

Multizorg
Aevitae (volmacht ASR)
Ditzo
ONVZ - PNO - VvAA
Salland - ZorgDirect - HollandZorg
Zorg en Zekerheid
Caresco (volmacht ASR)
IAK (volmacht ASR)
De Amersfoortse

 

Cöoperatie VGZ
Univé - ZEKUR - Zorgzaam Verzekerd
SZVK
UMC
Aevitae (volmacht VGZ Cares)
IZA
VGZ - MVJP - Bewuzt
Aevitae (volmacht VGZ)
Caresco (volmacht VGZ)
IAK (volmacht VGZ)
Caresco (volmacht VGZ Cares)
IZZ

 

Identificatieplicht in de zorg

De identificatieplicht in de zorg houdt in dat u zich moet kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs als u medische zorg ontvangt. Deze plicht komt voort uit de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg. De identificatieplicht is ingevoerd om misbruik met zorgpassen te voorkomen. De identificatieplicht geldt voor iedereen vanaf 14 jaar, in ziekenhuizen, poliklinieken en voor specialistische zorg in een privékliniek. Omdat steeds meer zorgverleners het burgerservicenummer (BSN) gebruiken, heeft u in de zorg steeds vaker een geldig identiteitsdocument nodig om te bewijzen dat u degene bent die bij het BSN hoort. Wanneer u bij ons een afspraak heeft, vragen wij u dan ook om een identiteitsbewijs mee te nemen naar uw afspraak. U kunt zich identificeren met een geldig paspoort, rijbewijs of met een Europese identiteitskaart. Wanneer u ons geen identiteitsbewijs kunt laten zien, kunnen wij de kosten van uw behandeling niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Velthuis kliniek maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten
Helaas is er voor deze pagina geen mobiele variant aanwezig. Sluiten