Rechten en plichten - Velthuis kliniek

Rechten en plichten

Om de kwaliteit die Velthuis kliniek biedt te waarborgen, is het noodzakelijk om vooraf afspraken te maken. Zo worden misverstanden voorkomen, geen valse verwachtingen gewekt en problemen voorkomen. U en Velthuis kliniek hebben beiden rechten en plichten.

 

U heeft recht op eerlijke en integere informatie. Die krijgt u in het eerste consult dat altijd aan een behandeling vooraf gaat. De arts en verpleegkundige informeren u helder en volledig over:

 

 • het behandelvoorstel
 • de mogelijkheden en onmogelijkheden met betrekking tot een behandeling
 • contra-indicaties
 • het te verwachten resultaat
 • de herstelperiode en het traject erna
 • de te gebruiken medicatie
 • instructies die u voor een goed eindresultaat moet opvolgen
 • complicaties en risico's
 • de kosten

 

Velthuis kliniek verwacht van u:

 • eerlijke antwoorden met betrekking tot de reden waarom u een behandeling wilt ondergaan
 • openheid over uw verwachtingen ten aanzien van het resultaat
 • eerlijke en volledige informatie met betrekking tot uw gezondheidstoestand

 

De informatie wordt vastgelegd in een behandelovereenkomst. Deze wordt in tweevoud opgemaakt en door u en de behandelend arts ondertekend. Met deze ondertekening is uw toestemming voor een behandeling een feit. Ook de betalingen voor een behandelingen zijn geregeld. De totale kosten worden verdeeld in een aan te betalen bedrag (25% van het totaalbedrag) en een restbedrag. De aanbetaling moet binnen een bepaalde termijn gedaan zijn, afhankelijk van de datum van de behandeling. Het restbedrag moet op de behandeldatum betaald zijn of ter plekke worden afgerekend (zowel contant als pinnen is mogelijk). Als het volledige bedrag niet is voldaan, kan er geen behandeling plaatsvinden.

 

Algemene Consumentenvoorwaarden

Velthuis kliniek heeft de 'Algemene Consumentenvoorwaarden' vastgelegd volgens de richtlijnen van Zelfstandige Klinieken Nederland. Klik hier voor een digitale versie.

Velthuis kliniek maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten
Helaas is er voor deze pagina geen mobiele variant aanwezig. Sluiten