Velthuis Kliniek biedt oplossing voor vrouwen met PIP-protheses - Velthuis kliniek
20-1-2012

Door verschillende berichten in de media is er in Nederland veel onrust ontstaan bij vrouwen die hun borsten hebben laten vergroten met PIP-protheses Deze protheses bevatten siliconen die niet tot op medisch niveau gezuiverd zijn en zouden bij lekkage gezondheidsrisico's met zich kunnen meebrengen. Velthuis Kliniek biedt deze vrouwen nu een passende oplossing. Inmiddels hebben de IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg) en de NVPC (Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie) zich gezamenlijk uitgesproken over de kwestie van de PIP-protheses. Ze stellen duidelijk dat er geen reden is voor bezorgdheid, maar dat het toch wel aan te raden is de protheses te laten controleren en zo nodig te vervangen of te verwijderen. Zorgverzekeraars adviseren vrouwen hiervoor terug te gaan naar het ziekenhuis of de kliniek waar ze destijds geholpen zijn.

Ongerustheid

Voor veel patiënten is hiermee het probleem echter nog niet opgelost. Een aantal van hen kan niet meer terecht bij de kliniek waar de protheses zijn ingebracht, bijvoorbeeld omdat de kliniek niet meer bestaat of omdat de protheses in het buitenland zijn ingebracht. Verder maken patiënten zich zorgen over de lange wachtlijsten in ziekenhuizen en zijn er veel vragen over vergoeding door de zorgverzekeraar. Hoewel er in Velthuis Kliniek nooit PIP-protheses zijn ingebracht, bereiken ons ook veel ongeruste vragen van patiënten.

 

Patiënten kunnen snel en zonder kosten worden geholpen

Velthuis Kliniek vindt dat er voor deze patiënten een eenvoudige oplossing moet komen. Vergoedingsaanvragen bij verzekeraars en wachtlijsten mogen hierbij geen barrières vormen. De kliniek zal dan ook alles in het werk stellen om patiënten zo snel mogelijk te behandelen. Verwijdering van de oude PIP-protheses zal worden vergoed door de zorgverzekeraar. De Velthuis kliniek zal in samenwerking met alle partijen er voor zorgen dat de patiënten niet voor de kosten van de protheses hoeven op te draaien.

 

Nieuwe website

Voor meer informatie kunnen patiënten terecht op www.pipprothese.nl. Op deze website zijn alle feiten en nieuws rondom PIP-protheses na te lezen. Voor vragen is Velthuis Kliniek bereikbaar op 0900-7777555.

Velthuis kliniek maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten
Helaas is er voor deze pagina geen mobiele variant aanwezig. Sluiten