Berichtgeving siliconen implantaten - Velthuis kliniek
21-6-2012

Naar aanleiding van het nieuwsbericht op het NOS journaal van 20-06-2012 waarin aandacht werd besteed aan een stichting van vrouwen met klachten over borst protheses die de minister door middel van een petitie heeft gevraagd het inbrengen van borst protheses te verbieden, zijn er van verscheidene kanten reacties geweest. In de petitie aan de minister verzoekt bedoelde stichting:

-          Borstimplantaten te verbieden zolang de veiligheid niet is aangetoond.
-          De inhoud van de implantaten door onafhankelijke onderzoekers te onderzoeken.
-          Het inbrengen te registreren
-          Eerlijke voorlichting door plastisch chirurgen
-          Het onder de geneesmiddelen wet te laten vallen van klasse III hulpmiddelen (zoals borst implantaten)
-          Onafhankelijke keuring van de producenten

Naar aanleiding van dit nieuwsbericht heeft de Nederlandse vereniging voor Plastische Chirurgie een persbericht uitgegeven. Tevens willen wij u informeren over het rapport van de gezondheidsraad zoals dat in 1999 is uitgebracht.

In dit rapport wordt onomwonden gesteld dat er uitgebreid onderzoek is verricht, en dat de verrichte onderzoeken voldoende zijn om te kunnen concluderen dat er geen verhoogde kans is op auto-immuun ziekten of op het ontstaan van kwaadaardige afwijkingen in de borst.

Deze conclusies zijn overigens dezelfde als de uitkomsten van de FDA zoals die sinds 1992 tot op heden zijn gepubliceerd. Op de website van de FDA is hierover uitgebreid informatie te vinden.

Antwoorden op vragen van de stichting
Zowel het persbericht als de conclusies van alle onafhankelijke onderzoeken zoals die tot nu toe zijn verricht geven eigenlijk al afdoende antwoord op de vragen van de stichting.

- Sinds 1992 is de veiligheid van de implantaten (Mentor) keer op keer aangetoond. Er is ook geen twijfel over binnen de onafhankelijke deskundigen.

- Behalve patiëntenonderzoek is een strikte registratie van het product (samenstelling van enveloppe en inhoud) verplicht gesteld door de FDA.

- Aan een Europese registratie wordt zeer hard gewerkt. Overigens worden alle protheses die in NL worden ingebracht al geregistreerd. Op deze manier is ook het overgrote deel van de patiënten met PIP-protheses in korte tijd bereikt en geïnformeerd.

De laatste twee punten zijn formele punten die de controle en registratie makkelijker en wellicht betrouwbaarder zal maken, zodat een schandaal zoals bij de PIP-protheses zal worden voorkomen. Het heeft geen invloed op veiligheid van de twee bovengenoemde prothese merken. Het feit dat dit niet is geregeld vormt in elk geval geen reden om het inbrengen te verbieden. 

Siliconen borstprothese implanteren
Het prothese probleem is een lastig en onoverzichtelijk probleem. De suggestie zoals die nu gewekt wordt door de stichting dat de plastisch chirurgen en de Inspectie er nog steeds een rommeltje van maken en dat een borstreconstructie of een borstvergroting een gevaarlijke ingreep is, doet geen enkel recht aan de situatie en aan de inspanning die door plastisch chirurgen en inspectie is verricht op dit terrein.

De siliconen borstprothese is een veilig product wat in belangrijke mate bijdraagt aan het welbevinden van een grote groep vrouwen, die op deze manier nodeloos ongerust worden gemaakt of worden benadeeld door foute nieuwsvoorziening.

 

Velthuis kliniek maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten
Helaas is er voor deze pagina geen mobiele variant aanwezig. Sluiten