Bericht over zeldzame vorm van kanker bij borstimplantaten - Velthuis kliniek
7-2-2011

Recent zijn er in de Amerikaanse pers berichten verschenen dat er bij enkele vrouwen ALCL, een speciale vorm van non-Hodgkin-lymfoom, in de omgeving van hun borstprothese is geconstateerd. Aanleiding voor deze berichten was een rapport* van de Amerikaanse Voedsel en Warenautoriteit (FDA), die een onderzoek heeft gedaan om vast te stellen of er een relatie tussen borstprothesen en deze vorm van kanker bestaat.

Wat zijn de feiten?
Sinds 1997 zijn 34 gevallen van ALCL bij borstprothesen beschreven in de medische literatuur. Elf van deze vrouwen kregen de implantaten tijdens een reconstructie na kankerchirurgie, 19 vrouwen hadden implantaten om cosmetische redenen, van 4 was de reden onbekend. 24 vrouwen hadden siliconen implantaten, 7 zoutwater implantaten en van 3 was het type onbekend. 

Omdat geschat wordt dat het aantal implantaten bij vrouwen 10 miljoen bedraagt, is de berekende kans op ALCL na een borstimplantatie 3 per 1 miljoen vrouwen. Bij vrouwen zonder borstimplantaat is de kans op ALCL 2 per 1 miljoen. Beide kansen zijn zeer klein en het is de vraag of het verschil niet gewoon op toeval berust. De conclusie van de FDA is dan ook: het is onmogelijk om vast te stellen of borstimplantaten ALCL kunnen veroorzaken.

Niettemin is er voor de FDA reden om verder onderzoek naar dit mogelijke verband te doen. De FDA is daarom met de Amerikaanse Vereniging van Plastisch Chirurgen (ASPS) en de producenten van borstimplantaten begonnen met het verzamelen van gegevens. Verder wordt iedere arts opgeroepen gevallen van ALCL te melden.

Standpunt Velthuis Kliniek
De kans op ALCL bij vrouwen met of zonder borstprothesen is dermate gering dat geen enkele vrouw zich op voorhand zorgen hoeft te maken. Er is ook geen reden om implantaten te laten verwijderen uit angst voor ALCL. Nogmaals: de relatie is niet bewezen. Wanneer een vrouw pijnklachten of symptomen van verdikking of verstrakking heeft in de buurt van de prothese, is nader onderzoek altijd aan te raden. In dat geval kan een cliënt zich melden bij een van de plastisch chirurgen van 
Velthuis Kliniek.

Voor verdere informatie:
Dr. P.J. Velthuis
Medisch Directeur Velthuis Kliniek 
T 040 258 77 90

Anaplastic Large Cell Lymphoma (ALCL) in women with breast implants: Preliminary FDA findings and analysis (January 2011).

Velthuis kliniek maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten
Helaas is er voor deze pagina geen mobiele variant aanwezig. Sluiten