Dijbeenlift voor de correctie van verslapte bovenbenen - Velthuis kliniek

Dijbeenlift

Velthuis kliniek is gespecialiseerd in het behandelen van verslapte bovenbenen door middel van een dijbeenlift waarbij overtollige huid wordt verwijderd.

Informatie over de dijbeenlift

Een overschot aan huid aan de binnen- en buitenkant van de bovenbenen kan het gevolg zijn van veroudering, maar ook van vermagering. Er ontstaan dan plooien die niet mooi zijn en soms ook in de weg zitten bij het lopen.

Indien u vindt dat er een storend huidoverschot aan de binnenzijde van de bovenbenen hangt, is een dijbeenlift te overwegen. Daarbij wordt simpelweg de overtollige huid weggesneden. Dit leidt wel tot een groot litteken. Hoe zichtbaar dat wordt hangt af van de manier waarop uw lichaam geneest. Onze ervaren plastisch zullen er alles aan doen om het litteken op een zo min mogelijk zichtbare plaats te leggen.

Alternatieven
Heeft u een teveel aan vet en is uw huid nog goed elastisch, dan kan liposculptuur een veel minder ingrijpende oplossing zijn. Eventueel kan dit gecombineerd worden met een beperkte dijbeenlift. Er wordt dan een ovaal weggesneden in de liezen, waardoor u geen littekens aan de dijbenen zelf krijgt.

Om alle opties naast elkaar te zetten is een consult met de plastisch chirurg van belang. Tijdens het consult wordt beoordeeld wat de beste methode voor u is en welk resultaat u mag verwachten. Ook de mogelijke risico's en nazorg worden besproken. Tevens wordt beoordeeld of u medisch gezien geschikt bent voor een operatie. In sommige gevallen zal ook de anesthesist u willen zien en lichamelijk onderzoeken.

Tijdens het eerste consult komt alles aan de orde wat met de behandeling te maken heeft: welke methode voor u het beste is, welk resultaat u mag verwachten, de mogelijke risico's en de nazorg. U krijgt altijd een eerlijk advies en duidelijke voorlichting over de behandeling en de periode erna.

Tijdens dit consult bekijkt de plastisch chirurg of u een geschikte kandidaat bent voor een dijbeencorrectie. De chirurg zal vragen naar uw gezondheid, uw medische achtergrond en welke medicijnen u gebruikt. Met het gebruik van bloedverdunnende medicijnen moet u minimaal een week voor de behandeling stoppen. De arts zal ook vragen wat uw wensen en verwachtingen zijn. Hij kan dan aangeven of de ingreep aan die verwachtingen kan voldoen. En ook of een combinatie met een andere behandelmethode een optie kan zijn.

De medisch consulente geeft u aanvullende informatie met betrekking tot de voor- en nazorg en de controles. Besluit u tot een behandeling, dan wordt alle informatie op papier gezet in een behandelingsovereenkomst die zowel door de plastisch chirurg als door u wordt ondertekend.

Aan een consult zijn € 50,- consultkosten verbonden, dit bedrag wordt in mindering gebracht op de behandelprijs.

Voor de behandeling worden er foto's gemaakt voor uw medisch dossier. Een dijbeenlift wordt altijd uitgevoerd op een steriele operatiekamer onder sedatie of narcose door een ervaren plastisch chirurg. Eerst tekent de plastisch chirurg op de bovenbenen nauwkeurig aan hoeveel huid er verwijderd moet worden.

Tijdens de operatie wordt de huid losgemaakt van de onderliggende vet- en spierlagen. Het teveel aan huid wordt weggesneden en eventueel wordt het teveel aan vet weggezogen. De behandeling duurt 1 tot 2 uur.

Verdoving

Een dijbeenlift vindt plaats onder narcose of sedatie. Het kan zijn dat u opziet tegen een narcose, vanwege het nare gevoel achteraf. Dan is het goed om te weten dat Velthuis kliniek met speciale narcosemiddelen werkt, die voorkomen dat u misselijk bent na de narcose. Tot het moment waarop u de kliniek verlaat, wordt u begeleid door een verpleegkundige, de anesthesioloog en uw plastisch chirurg.

Wanneer u bijkomt uit de narcose kunt u zich slap en moe voelen. De reacties op de narcose verschillen per individu maar omdat Velthuis kliniek met speciale narcosemiddelen werkt, is de kans op misselijkheid een stuk kleiner.

U mag de kliniek verlaten op het moment dat uw plastisch chirurg en anesthesioloog dit verantwoord vinden. Dat is meestal enkele uren na de ingreep. U kunt gewoon naar huis, maar u mag u niet zelf autorijden. Zorg er dus voor dat u iemand meeneemt die u naar huis kan brengen.

U kunt na de operatie wat napijn hebben door de zwelling en bloeduitstortingen. Vaak is een lichte pijnstiller als Celebrex hiervoor voldoende.

Napijn en herstel

U krijgt 3 tot 7 dagen een drukverband/drukbroek om de bovenbenen dat dag en nacht moet blijven zitten. Veel mensen beschrijven dit verband als ongemakkelijk, maar het is noodzakelijk. Het gaat de zwelling tegen die na de operatie optreedt en voorkomt te veel spanning op de operatiewond.

Daarna moet u nog zes weken een elastische broek of steunpanty dragen, die de zwelling tegengaat. U krijgt hier tevens medicatie voor. Gemiddeld neemt de zwelling na de derde dag sterk af.

De dag na de ingreep mag u alweer kort douchen, maar u moet ervoor zorgen dat het verband niet nat wordt. Na een week kunt u weer gewoon douchen of in bad. De temperatuur van het water mag niet te heet zijn, omdat daardoor het behandelde gebied onnodig kan zwellen.

Na een dijbeenlift moet u zich de eerste tijd goed in acht nemen. U moet direct na de ingreep gaan staan en gaan lopen, maar geen lange afstanden. Pas na een week kunt u weer uw normale dagelijkse activiteiten hervatten, maar nog steeds met beperking. Meestal geeft uw lichaam zelf aan wat u kunt en niet kunt doen. Reken er op dat u pas na 4 tot 6 weken weer in staat bent om alles te doen dat u voorheen ook deed.

Het is belangrijk dat er de eerste weken geen druk of spanning op uw bovenbenen komt te staan. Over het algemeen is het ongemak groter dan de pijn. Wanneer u besluit de behandeling te ondergaan, krijgt u desgewenst een recept voor pijnstillers die u na de ingreep kunt gebruiken.

Een week na de behandeling komt u terug naar de kliniek om de hechtingen te laten verwijderen. De onderhuidse oplosbare hechtingen verdwijnen vanzelf. Het verdwijnen van alle zwelling neemt gemiddeld twee tot zes weken in beslag. De meeste personen die een dijbeenlift hebben ondergaan, kunnen na twee weken weer gaan werken en zijn na zes weken weer volledig actief.

De eerste maanden kunnen de littekens nogal vurig van kleur zijn. Hierna zullen ze meer en meer de kleur van de huid aannemen en minder zichtbaar worden. Het is belangrijk om de littekens gedurende het eerste jaar na de ingreep niet aan de zon bloot te stellen. Door de zon kunnen ze 'inbranden' en daardoor blijven ze meer zichtbaar. Hou de littekens bedekt of smeer ze in met een zeer hoge beschermingsfactor. Na een jaar is het verstandig om de littekens met mate aan de zon bloot te stellen. Daardoor worden ze minder zichtbaar.

Onze ervaring is dat mensen altijd een volledig strak resultaat verwachten. Helaas is dat iets wat zelden bereikt wordt. De huid aan uw benen wordt wel duidelijk minder slap. Door de incisies mooi te hechten en te verbergen aan de binnenzijde van de benen, wordt het resultaat zo optimaal en natuurlijk mogelijk.

Kort na de ingreep is de verstrakking al enigszins zichtbaar. Pas wanneer de zwelling grotendeels verdwenen is kunt u het resultaat goed beoordelen. Het uiteindelijke resultaat zal pas zichtbaar zijn nadat de operatiewond en het onderhuidse weefsel volledig genezen zijn. Dat is ongeveer een jaar na de operatie.

De eerste maanden kunnen de littekens nogal vurig zijn. Hierna zullen ze meer en meer de kleur van de huid aannemen. Uiteindelijk resteert niet meer dan een grote lichte lijn. Tijdens de eindcontrole in de kliniek worden foto's gemaakt die aan uw medisch dossier worden toegevoegd.

Net als bij de meeste chirurgische ingrepen bestaat het risico van een allergische reactie op de verdovingsvloeistoffen, desinfecteermiddelen of pleisters. Ook kan, ondanks het feit dat er steriel gewerkt wordt, een infectie ontstaan. De kans hierop is echter klein, namelijk 1-2%.

Bij elke uitgebreidere chirurgische ingreep bestaat er een zeer kleine kans op trombose. Soms is er sprake van een gestoorde wondgenezing of een nabloeding. Ook zijn er kleine risico's verbonden aan de narcose.

Specifieke risico's van een dijbeenlift zijn beschadiging van zenuwen in het been, asymmetrie, vorming van hypertrofische (= sterk verdikte) littekens en blijvende gevoelloosheid in een deel van de benen. Roken vergroot de kans op een infectie. Daarom raden we u dringend aan om drie weken voor de ingreep te stoppen, en ook drie weken na de ingreep niet te roken.

Ik stoor me aan het losse vel van mijn bovenbenen maar zie op tegen littekens. Wat kan doen?

Inderdaad de littekens blijven altijd zichtbaar. U moet goed bij u zelf nagaan hoe storend u littekens bij u zelf ervaart. Daarnaast moet u eens vergelijken met andere mensen hoe mooi u geneest. Kijk eens kritisch naar oude littekens op uw lichaam. In een vrijblijvend consult met een ervaren plastisch chirurg kunt u hem/haar hierover ook om advies vragen.

Is het mogelijk in termijnen te betalen?

Een behandeling op afbetaling of in termijnen is helaas geen mogelijkheid, daar de betalingsvoorwaarden voor alle cliënten van Velthuis kliniek gelijk zijn.

Moet ik stoppen met roken?

Roken heeft een ongunstige invloed op de doorbloeding van de weefsels en juist dat is belangrijk voor een goed herstel. Wij raden u daarom aan om enkele weken voor de behandeling te stoppen met roken. Ook na de behandeling is het beter om niet te roken omdat daardoor het verouderingsproces wordt versneld.

Zijn er medicijnen die ik niet mag nemen?

Tijdens het eerste consult laat u de arts weten welke medicijnen u gebruikt. De arts zal dan adviseren met welke medicijnen u eventueel moet stoppen. Vanaf twee weken voor de ingreep mag u geen bloedverdunnende medicijnen meer nemen (dus ook geen aspirine).

Wordt de behandeling vergoed door zorgverzekeraars?

Omdat de ingrepen op cosmetische indicatie worden uitgevoerd, worden ze over het algemeen niet vergoed door zorgverzekeraars.

Waarom kiezen voor Velthuis kliniek

  • Zeer ervaren en deskundige specialisten
  • De nieuwste behandelmethodes voor het beste resultaat
  • Wij nemen de tijd voor u en luisteren écht

Kosten

Kosten van een dijbeenlift.

Behandeling Prijs
Dijbeenlift € 4.700,00

Wilt u een afspraak maken of meer informatie?

Neem dan contact op met ons informatiecentrum of maak een afspraak voor een consultgesprek.

Artsen gespecialiseerd in een dijbeenlift (10)

Velthuis kliniek maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten
Helaas is er voor deze pagina geen mobiele variant aanwezig. Sluiten