Neuscorrectie: een mooiere neus met een neuscorrectie

Neuscorrectie

De neus staat midden in het gezicht en is dus heel bepalend voor uw uiterlijk. Als de vorm u stoort, kan dat een grote invloed hebben op uw zelfvertrouwen. Een kleine verandering kan dan al een grote verbetering betekenen. Een neuscorrectie is dan ook een veelgevraagde cosmetisch chirurgische ingreep.

Informatie over een neuscorrectie

We kunnen de grootte en de vorm van uw neus veranderen. Soms gaat het alleen om een eenvoudige ingreep om de neustip of neusvleugels smaller te maken. Soms zijn er gecompliceerde operaties nodig aan de neusbrug of de hele neus. Ook kan de hoek tussen neuspunt en bovenlip worden aangepast. De chirurgen bij Velthuis kliniek hebben veel ervaring met neuscorrecties. Zij kunnen nauwkeurig bepalen wat de beste aanpak is om het mooiste resultaat te bereiken.


Foto's voor en na de behandeling(10)

Deze behandeling is uitgevoerd door Maarten Fechner, Plastisch chirurg

Deze behandeling is uitgevoerd door ,

Deze behandeling is uitgevoerd door Bart Stubenitsky, Plastisch chirurg

Deze behandeling is uitgevoerd door Maarten Fechner, Plastisch chirurg

Deze behandeling is uitgevoerd door Maarten Fechner, Plastisch chirurg

Deze behandeling is uitgevoerd door Julien van Rappard, Plastisch chirurg

Deze behandeling is uitgevoerd door Julien van Rappard, Plastisch chirurg

Deze behandeling is uitgevoerd door Maarten Fechner, Plastisch chirurg

Deze behandeling is uitgevoerd door ,

Deze behandeling is uitgevoerd door Bart Stubenitsky, Plastisch chirurg

Consult bij een neuscorrectie

Tijdens het eerste consult komt alles aan de orde wat met de behandeling te maken heeft: welke methode voor u het beste is, welk resultaat u mag verwachten, de mogelijke risico's en de nazorg. U krijgt altijd een eerlijk advies en duidelijke voorlichting over de behandeling en de periode erna. 

Tijdens dit consult bekijkt de plastisch chirurg of u een geschikte kandidaat bent voor een neuscorrectie. De chirurg zal vragen naar uw gezondheid, uw medische achtergrond en welke medicijnen u gebruikt. Met het gebruik van bloedverdunnende medicijnen moet u minimaal een week voor de behandeling stoppen. 

De arts zal ook vragen wat uw wensen en verwachtingen zijn. Hij kan dan aangeven of de ingreep aan die verwachtingen kan voldoen. En ook of een andere behandelmethode een optie kan zijn. Vaak hebben mensen met een grote neus een kleine kin, en dan is een  kincorrectie misschien een betere keuze om het gewenste resultaat te verkrijgen. 

Daarom worden tijdens het eerste consult meestal foto's gemaakt, aan de hand waarvan een profielanalyse wordt gemaakt. De verhouding tussen neus en kin kan bepalend zijn voor de keuze van de juiste behandeling. De medisch consulente geeft u aanvullende informatie met betrekking tot de voor- en nazorg en de controles. 

Besluit u tot een behandeling, dan wordt alle informatie op papier gezet in een behandelingsovereenkomst die zowel door de plastisch chirurg als door u wordt ondertekend.

Aan een consult zijn € 50,- consultkosten verbonden, dit bedrag wordt in mindering gebracht op de behandelprijs.

3D animatie neuscorrectie

Bekijk video

Behandeling

Voor de behandeling worden er foto's gemaakt voor in uw medisch dossier.
Een neuscorrectie vindt over het algemeen plaats onder narcose. De meeste neuscorrecties worden uitgevoerd via de neusgaten (gesloten neuscorrectie).

In sommige gevallen is het nodig om een open neuscorrectie uit te voeren. Hierbij wordt een sneetje gemaakt aan de buitenzijde van het neus-tussenschot. Bij een gesloten neuscorrectie krijgt u geen littekens aan de buitenzijde van de neus. Als alleen de neustip wordt gecorrigeerd krijgt u na de operatie een pleisterverbandje over de neus.

Als u een volledige neuscorrectie heeft ondergaan krijgt u na de operatie ook een spalkje over de neus. In beide gevallen komen er wondtamponnetjes in beide neusgaten om het wondvocht op te vangen. Deze mogen de derde dag na de operatie er weer uit. De ingreep zelf duurt twee tot drie uur, de voorbereiding op de ingreep ongeveer een half uur. Het herstellen van de narcose duurt enige uren.

Verdoving

Voor een neuscorrectie gaat u meestal onder narcose. Maar het kan ook onder plaatselijke verdoving. De plastisch chirurg zal tijdens het consult de verdoving kiezen die het beste bij de ingreep past.

Het kan zijn dat u opziet tegen een narcose, vanwege het nare gevoel achteraf. Dan is het goed om te weten dat Velthuis kliniek met speciale narcosemiddelen werkt, die voorkomen dat u misselijk bent na de narcose. Tot het moment waarop u de kliniek verlaat, wordt u begeleid door een verpleegkundige, de anesthesioloog en uw plastisch chirurg.

Na de ingreep

Wanneer u bijkomt uit de narcose kunt u zich slap en moe voelen. De reacties op de narcose verschillen per individu maar omdat Velthuis kliniek met speciale narcosemiddelen werkt, is de kans op misselijkheid een stuk kleiner. U mag de kliniek verlaten op het moment dat uw plastisch chirurg en anesthesioloog dit verantwoord vinden. Dat is meestal enkele uren na de ingreep. 

U kunt gewoon naar huis, maar u mag u niet zelf autorijden. Zorg er dus voor dat u iemand meeneemt die u naar huis kan brengen.

In de meeste gevallen wordt de neus gehecht met oplosbare hechtingen. Is dit niet het geval, dan moeten de hechtingen na een week verwijderd worden. Na de behandeling wordt een neusspalk aangebracht en soms krijgt u neustampons in de neusgaten. Ook wordt er een verband aangebracht. De meeste mensen vinden met name het verband en de neustampons vervelend. Gelukkig mogen die meestal al de volgende dag verwijderd worden. Dat gebeurt tijdens een controle in de kliniek. Het kapje moet minimaal een week blijven zitten.

Na een neuscorrectie is uw neus sterk gezwollen. U kunt moeilijk door uw neus ademhalen en daardoor zult u een droge mond krijgen. Het is belangrijk dat u voldoende drinkt. Het duurt enkele weken voor het grootste deel van de zwelling verdwenen is, maar binnen twee weken kunt u weer redelijk door uw neus ademen. Door de zwelling kunnen ook uw ogen enkele dagen dichtzitten. Dit verschilt van persoon tot persoon. Het gebied rond de neus en ogen zal bloeduitstortingen vertonen die na verloop van tijd verdwijnen.

Napijn en herstel

Na de ingreep wordt een spalk op de neus geplaatst ter bescherming en om zwelling en bloeduitstortingen enigszins tegen te gaan. Om dezelfde reden wordt er ook een verband aangelegd. De spalk en het verband moeten ongeveer een week blijven zitten deze periode bent u niet toonbaar. 

Nadat de spalk en het verband verwijderd zijn, zullen uw neus en ook uw gezicht er in eerste instantie niet zo mooi uitzien en vreemd aanvoelen. Dat komt omdat uw gezicht flink gezwollen is en daardoor asymmetrisch kan ogen. Ook de bloeduitstortingen kunnen aanzienlijk zijn.

De littekens moeten droog worden gehouden tot de hechtingen zijn verwijderd, dus ongeveer een week. De dag na de ingreep mag u alweer kort douchen, maar zorg er wel voor dat de littekens droog blijven. Na een week kunt u weer gewoon douchen of in bad. De temperatuur van het water mag niet te heet zijn, omdat daardoor het behandelde gebied onnodig kan zwellen. Zorg ervoor dat tijdens het slapen geen druk op uw neus en uw gezicht ontstaat. Het is het beste om met uw hoofd iets hoger te gaan liggen. 

Na een neuscorrectie moet u enkele dagen absolute rust nemen zodat uw lichaam tijd heeft om te herstellen. Pas na een week mag u lichte werkzaamheden hervatten, maar daarbij mag u niet bukken. Met zware lichamelijke inspanning of zwaar tillen moet u zes weken wachten. De meeste mensen gaan na twee weken weer aan het werk.

Resultaat

De beste kandidaten voor een neuscorrectie zijn mannen en vrouwen met een reële verwachting van het resultaat. De ingreep geeft altijd een duidelijke verbetering, maar uw gezicht wordt er niet opeens 'perfect' door...

Kort na de ingreep is de verandering van de neus al een beetje te zien. De bloeduitstortingen zijn over het algemeen na tien dagen verdwenen, de zwelling heeft een aantal weken nodig om weg te trekken. Wanneer de zwelling grotendeels verdwenen is, kunt u het resultaat al vrij goed beoordelen. De vorm van uw neus zal in de maanden na de ingreep verder verbeteren en het uiteindelijke resultaat is pas een jaar na de operatie goed te beoordelen.

De incisies die worden gemaakt om de neuscorrectie uit te kunnen voeren worden zo mooi mogelijk gehecht. De littekens worden verborgen aan de binnenkant van uw neus of ze vallen nauwelijks zichtbaar in de plooi naast uw neusvleugels. Alleen wanneer er een incisie in het tussenschot van uw neus wordt gemaakt, zal het littekentje enigszins zichtbaar kunnen blijven. De eerste maanden kunnen littekens nogal vurig zijn maar daarna nemen ze meer en meer de kleur van de huid aan. Uiteindelijk blijft er niet meer over dan een klein licht lijntje.

Tijdens de eindcontrole worden foto's van het resultaat gemaakt voor in uw medische dossier.

Risico's en complicaties

Net als bij de meeste chirurgische ingrepen bestaat het risico van een allergische reactie op de verdovingsvloeistoffen, desinfecteermiddelen of pleisters. Ook kan, ondanks het feit dat er steriel gewerkt wordt, een infectie ontstaan. De kans hierop is echter klein, namelijk 1-2%. 

Soms is er sprake van een gestoorde wondgenezing of een nabloeding. Ook zijn er kleine risico's verbonden aan de narcose. Specifieke complicaties bij een neuscorrectie is een langdurig verdoofd gevoel van de neuspunt.

Ik overweeg een correctie aan mijn neus. Wanneer ben ik weer toonbaar?

Na de operatie plaatsen wij een gipskapje dat zeven tot tien dagen moet blijven zitten. Ook kunt u neustampons krijgen, welke na één tot vijf dagen worden verwijderd. U kunt onder uw ogen blauw worden, dit trekt meestal na een tot twee weken weer weg. Het gebied rond uw neus zal gedurende enkele dagen gezwollen en zeer gevoelig zijn. Na het verwijderen van het verband, het gipskapje, de neustampons en de hechtingen verdwijnt het ongemak snel. U kunt na een tot twee weken uw dagelijkse werkzaamheden weer oppakken, maar u zult zwaar lichamelijk werk pas na vier weken langzaam kunnen gaan doen.

Is een narcose nodig?

Doorgaans worden alle neuscorrecties onder narcose uitgevoerd. Alleen een neustip correctie kan in sommige gevallen onder lokale verdoving worden uitgevoerd. Het volledig bijkomen uit een narcose duurt vaak enkele uren. U kunt zich dan moe en slap voelen. Echter dankzij de speciale narcosemiddelen die we gebruiken zult u waarschijnlijk niet misselijk zijn. U gaat pas naar huis wanneer u weer helemaal wakker en helder bent.

Wanneer zie je het eindresultaat?

Daarvoor moet u even geduld hebben. Bij een neuscorrectie gaat het herstelproces langzaam en is afhankelijk van de structuur en kwaliteit van bot, kraakbeen en huidweefsel. Het eindresultaat van een neuscorrectie is vaak pas na een jaar goed te beoordelen. De factor die het resultaat het meest beïnvloedt, is uw eigen verwachting. Die moet dus niet te hoog zijn.

Moet ik een speciale slaaphouding aannemen na de ingreep?

U kunt het beste met uw hoofd wat hoger gaan liggen, dus met een extra kussen of het hoofdeinde van het bed wat omhoog. Verder is het aan te raden op uw rug te slapen zodat er geen druk op uw gezicht ontstaat.

Wordt de behandeling vergoed door zorgverzekeraars?

Omdat de ingrepen op cosmetische indicatie worden uitgevoerd, worden ze over het algemeen niet vergoed door zorgverzekeraars.

Is het mogelijk in termijnen te betalen?

Een behandeling op afbetaling of in termijnen is helaas geen mogelijkheid, daar de betalingsvoorwaarden voor alle cliënten van Velthuis kliniek gelijk zijn.

Waarom kiezen voor een neuscorrectie bij Velthuis kliniek

  • Zeer ervaren en deskundige specialisten.
  • De nieuwste behandelmethodes voor het beste resultaat.
  • Wij nemen de tijd voor u en luisteren écht.

Kosten van een neuscorrectie

Een neuscorrectie is een technisch ingewikkelde ingreep waar vaak meer bij komt kijken dan u op het eerste gezicht zou zeggen. Het kostenplaatje is dan ook volledig afhankelijk van de complexiteit van de ingreep. De plastisch chirurg zal in het consultgesprek bekijken en bepalen welk soort neuscorrectie bij u noodzakelijk is en kan u aan de hand daarvan uitleg geven over de bijbehorende kosten.

Behandeling Vanaf prijs
Neuscorrectie onder narcose € 4.700,-
Neuscorrectie onder lokale verdoving € 3.950,-

Wilt u een afspraak maken of meer informatie over een neuscorrectie

Neem dan contact op met ons informatiecentrum of maak een afspraak voor een consultgesprek.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlVelthuis Kliniek is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Kwaliteit en Veiligheid de hoogste prioriteit 

Om u de allerbeste zorg te kunnen bieden, is het voltallige team van medewerkers van Velthuis kliniek iedere dag bezig met het verbeteren van de zorgkwaliteit: van consult tot behandeling en van nazorg tot eindcontrole. Onze kwaliteitskeurmerken zijn voor u een garantie dat wij aan alle hoge eisen voldoen.

De beste specialisten 

Onze artsen zijn echte specialisten op hun terrein en houden hun kennis up-to-date door permanente bijscholing en training. Zo dragen zij voortdurend bij aan het hoge kwaliteitsniveau van Velthuis kliniek.

Velthuis kliniek maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten
Helaas is er voor deze pagina geen mobiele variant aanwezig. Sluiten